Karakteristieken van BTW beheer

Documentatie •
In dit artikel

Met Banana Boekhouding kunt u BTW eenvoudig beheren, met professionele resultaten. Wanneer u begint met onze modellen met BTW vindt u de BTW-codes tabel met de percentages volgens de wetgeving van het land en ingestelde BTW rekeningen.

Alle berekeningen en boekingen van BTW bedragen zijn nauwkeurig en worden automatisch gedaan. Dankzij deze flexibiliteit kunt u overweg met alle BTW gevallen die voor kunnen komen.

BTW beheer gaat snel en makkelijk dankzij vele automatisch functies:

 • Krachtige en geautomatiseerde berekeningen.
 • Eenduidigheid in de berekeningen.
 • Bijgewerkte saldi en totalen van BTW bedragen direct per dag, maand en jaar.
 • Gegevens ingevoerd in voorafgedefinieerde kolommen, voor resultaten die altijd op orde zijn en duidelijk.
 • BTW prognoses berekeningen in de budgettabel.
 • Percentages per land al voorgedefinieerd in de BTW-codes tabel.
 • BTW-code gecombineerd met rekeningen om de boekingen en BTW berekeningen te automatiseren.
 • Standaard automatisch een BTW rekening in bestandseigenschappen om BTW bedragen op te boeken.
 • Transacties met verschillende BTW percentages.
 • Annuleringen en kredietnota's met BTW.
 • Vereenvoudigde procedure voor de teruggaaf van btw.
 • BTW-codes om het BTW bedrag op 100% te boeken (Export)).
 • Automatische BTW overzichten.
 • BTW gegevens voor BTW-teruggave.

Gebaseerd op Excel achtige tabellen

Het boekhouden met alle BTW gegevens is gebaseerd op drie hoofdtabellen die op een zelfde manier gebruikt worden als Excel tabellen, maar die al helemaal opgezet zijn en geprogrammeerd met alles wat nodig is om de boekhouding snel en veilig te doen.

Berekeningsmethode

Banana Boekhouding is een krachtig rekeninstrument en ook bij het BTW beheer kunt u van de kracht ervan gebruikmaken om altijd precieze en correcte BTW berekeningen en rekeningen te hebben.

Er zijn twee rekenmethodes:

 • Feitelijke methode - BTW berekeningen en boekingen op het moment van betaling en op het moment van ontvangst van de factuur.
 • Netto BTW methode - BTW berekeningen en boekhouding gebaseerd op de door de belastingautoriteiten toegekende tarieven.

Boekhoud methodes

 • Volgens het facturatiestelsel
  Het voorziet in het bijhouden van een klanten- en leveranciersregister.
  De kosten en inkomsten, met de bijbehorende BTW code, worden geboekt op het moment van het versturen of de ontvangst van de factuur.
  Meer informatie is beschikbaar op pagina BTW beheer in het factuurstelsel (Engelstalig).
   
 • Volgens het kasstelsel
  Het is niet nodig een klanten- en leveranciersregister te gebruiken maar als u dat toch wilt doen is het belangrijk dit op te zetten met kostenplaatsen.
  De kosten en inkomsten, met de bijbehorende BTW code, worden geboekt op het moment van ontvangst of betaling.
  Meer informatie is beschikbaar op pagina Klanten en leveranciers met BTW volgens het kasstelsel (Engelstalig).

Controle en foutmelding

Periodieke overzichten en afdrukken

Gegevensopslag

Uitgebreide documentatie

Om te beginnen hoeft u alleen maar Banana Accounting Plus te downloaden en te installeren en dan bij het aanmaken van een nieuw bestand een model met BTW te kiezen.

Help ons de documentatie te verbeteren

We horen graag uw feedback over hoe we deze pagina kunnen verbeteren.

Vertel ons welk thema een betere uitleg nodig heeft of hoe we een onderwerp kunnen verduidelijken.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email