Menu Extensies

In dit artikel

Banana Extensies

Dit zijn uitbreidingen van de functionaliteiten van het programma, voor rapportering, berekening, exporteren, importeren, opstellen van facturen en betalingsherinneringen en andere.

Ze moeten worden ingesteld door de gebruiker, door te klikken op de juiste knop in het dialoogvenster Extensies beheren vanuit het menu Extensies.

De uitvoering vindt plaats via het Extensies menu of binnen de specifieke functionaliteit (bijvoorbeeld: Naar boekhouding importeren).


Het Extensies menu laat alle reeds geïnstalleerde Banana Extensies zien die gebruikt kunnen worden in het bestand dat op dit moment geopend is. Door een commando te selecteren wordt de aangegeven extensie uitgevoerd.


 

Extensies beheren

Via het commando Extensies beheren.... kunt u zoeken, installeren, uw instellingen wijzigen of Banana Extensies verwijderen.

Een nieuwe Extensie installeren

Voor het installeren van een nieuwe App, bezoek onze pagina Extensies beheren....

Technische informatie over BananaApps

Meer technische informatie over Banana Extensies

 • Het zijn programma's in Javascript die gebruik maken van API's die beschikbaar zijn in Banana.
 • Ze zijn zeer veilig en kunnen geen functies uitvoeren die een impact kunnen hebben op het operating-systeem.
 • Single Extensies.
  Een tekstbestand met de .js-extensie, dat een programma in Javascript bevat dat de kenmerken van een Banana Extensie aangeeft.
 • Extensie package
  Een gecomprimeerd bestand met de extensie .sbaa, dat verschillende andere bestanden kan bevatten die nodig zijn voor de toepassing, zoals commando's, afbeeldingen, dialogen. Een pakket kan meerdere commando's bevatten. De titel van het pakket en de commando's die het bevat zijn aangegeven in het menu Extensies.
  Als u een pakket uitschakelt, worden alle Extensies uitgeschakeld.

Benodigdheden voor het draaien van extensies

De commando's voor het uitvoeren van Banana Extensies zijn alleen beschikbaar als het huidige bestand (het bestand waaraan u werkt) de karakteristieken heeft die de Extensies vereisen. Als een Extensie niet zichtbaar is in het Extensies Menu of niet uitvoerbaar is, komt dat omdat geen van deze karakteristieken aanwezig is.

 • Apps zijn beschikbaar in een specifieke context:

  • Productiviteit
   Commando's die kunnen worden opgeroepen in het Extensies Menu.

  • Importeren.
   Beschikbaar via het commando Naar boekhouding importeren.

  • Exporteren.
   Beschikbaar in het menu Extensies. De gebruiker moet aan het einde van het proces de bestandsnaam definiëren.

  • Factuurrapport
   Bereidt de af te drukken facturen voor. Beschikbaar via het Facturen afdrukken.... commando (menu Taken -> Klanten).

  • Rapport betalingsherinneringen
   Bereidt de af te drukken betalingsherinneringen voor. Beschikbaar via het Betalingsherinneringen afdrukken.... commando (menu Taken -> Klanten).

  • Overzichten
   Bereidt de af te drukken overzichten voor. Beschikbaar via het Overzichten afdrukken... commando (menu Taken -> Klanten).

 • Associatie via een bestandstype.
  Extensies die vereisen dat het huidige bestand bijvoorbeeld een boekhoudbestand is, of één van het type Dubbel boekhouden of een adressen bestand.
 • Associatie via een eigenschap.
  Sommige Apps zijn alleen uitvoerbaar als het betreffende woord is gespecificeerd in de Bestands- en boekhoudingseigenschappen, tabblad Andere (vanuit het menu Bestand).
  Bijvoorbeeld, als een lijst van beheerders afgedrukt moet worden, met vereiste specifieke kolommen, is het woord "Beheerder" nodig.

Het Ontwikkelen van een eigen extensie

Iedereen kan Banana Extensies maken die de functionaliteit van het programma uitbreiden. Kennis van programmeren is echter vereist.

Om een Banana extensie te ontwikkelen is het beter te starten vanaf een bestaand project.

 

Help ons de documentatie te verbeteren

We horen graag uw feedback over hoe we deze pagina kunnen verbeteren.

Vertel ons welk thema een betere uitleg nodig heeft of hoe we een onderwerp kunnen verduidelijken.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email