Bestand exporteren

Documentatie •
In dit artikel

Kies het Bestand exporteren commando van het menu Bestand om meer den één tabel te exporteren. Na een keuze in een uitklapmenu uit het formaat voor de geëxporteerde gegevens vindt u In het dialoogscherm dat verschijnt de volgende tabbladen:

  • Base, om de o.a. de naam van het exportbestand en specifieke dingen per formaat op te geven
  • Opnemen tabblad, om de tabellen en de rapporten te bepalen die meegenomen moeten worden in de export
  • Periode, om te bepalen uit welke periode de gegevens geëxporteerd moeten worden
  • BTW, (in boekhoudbestanden met BTW beheer)
  • Compositie, om een vooraf bepaalde instellingen te gebruiken

Help ons de documentatie te verbeteren

We horen graag uw feedback over hoe we deze pagina kunnen verbeteren.

Vertel ons welk thema een betere uitleg nodig heeft of hoe we een onderwerp kunnen verduidelijken.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email