Rekeningen importeren

Documentatie •
In dit artikel

Dit commando importeert de rekeningen van een Dubbel boekhouden of een Inkomsten & Uitgaven boekhoudbestand (*.ac2) of een tekstbestand (*.txt) en integreert deze automatisch in het bestaande Rekeningschema.

Ga als volgt te werk om rekeningen uit een ander bestand te importeren:

  1. Via Acties Naar boekhouding importeren → selecteer Rekeningen in het Importeren veld.
  2. Kies het * .ac2 of tekst bestandstype om de rekeningen te importeren.
  3. Kies met de knop Bladeren het bestand waaruit u de rekeningen wilt importeren.

Voorbeeld Rekeningen importeren dialoogvenster

Rekeningen of de categorieën kunnen overgedragen worden naar de bestaande boekhouding door de volgende opties te activeren:

importa conti

Opties

Kostenplaatsen opnemen

Als er kostenplaatsen zijn worden deze ook overgedragen.

Nieuwe rekeningen toevoegen

Als deze optie is geactiveerd worden alle nieuwe rekeningen toegevoegd aan het rekeningschema.

Tekstbeschrijving vervangen

Als deze optie is geactiveerd worden, als reeds bestaande rekeningen met afwijkende beschrijvingen worden geïmporteerd, de bestaande beschrijvingen vervangen door de geïmporteerde.

Beginsaldo vervangen

Met deze optie geactiveerd worden bestaande beginsaldi vervangen door de geïmporteerde beginsaldi van rekeningen met afwijkende beginsaldi.
 

help_id
DlgImportaConti

Help ons de documentatie te verbeteren

We horen graag uw feedback over hoe we deze pagina kunnen verbeteren.

Vertel ons welk thema een betere uitleg nodig heeft of hoe we een onderwerp kunnen verduidelijken.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email