Voorbeelden van mutaties voor de financiële prognose

Documentatie •
In dit artikel

Budget mutaties worden ingevoerd zoals de gewone transacties met de datum, beschrijving, bedrag, debet en credit rekening.

Bovendien wordt de kolom Herhalen gebruikt waarmee u terugkerende transacties kunt invoeren op een enkele regel.

Hierna volgen enkele voorbeelden waarbij we gebruikmaken van het volgende model voor de uitleg.

Startup budget boekingen

Dit zijn de budget transacties, op dezelfde manier ingevoerd als in die in de transactietabel.

In het volgende voorbeeld gaat het om budgettransacties die niet herhaald worden omdat het om het opstarten van het bedrijf gaat.

Voorbeeld budgettransacties bij de start van het bedrijf

Maandelijks terugkerende transacties

De volgende voorbeelden zijn voor een maandelijks terugkerende transactie, met code 'M'. De kolom Totaal laat het totale bedrag zien voor het jaar.

De eerste twee transacties hebben betrekking op de rente die van februari tot juni 1000 per maand is, terwijl deze vanaf juli 1200 is.

De regel met als datum 2024, wanneer de aflossing van de huurovereenkomst moet worden betaald, wordt ook aangegeven. In deze regel is er geen bedrag in de kolom Totaal omdat de mutatie niet valt binnen de data van de boekhoudperiode gedefinieerd in de bestandseigenschappen.

De herhalingscode "ME", maand einde, wordt gebruikt voor door de bank gerekende administratieve uitgaven. Voor volgende transacties wordt dag 28 niet gebruikt maar de laatste dag van de maand, zoals 31 maart, 30 april, etc.

Voorbeeld budgettransacties met herhaling per maand

Kwartaaleinde

Hier geven we enkele transacties aan die typerend zijn voor herhaling aan het einde van het kwartaal. We voeren de 3ME herhaling in die betekent dat er iedere 3 maanden een herhaling is op de einddatum van de maand.

Voorbeeld van 3 maandelijkse herhaling transacties

Jaareinde

Aan het eind van het jaar moeten er ook transacties uitgevoerd worden. Gebruik herhalingscode "Y" zodat deze transacties ook in de volgende jaren worden uitgevoerd.

Voorbeeld budgettransacties voor het jaareinde

Prognoses voor inkomsten en inkopen

De prognose voor de inkomsten is specifiek per activiteit. In dit geval wordt de prognose voor de inkopen per maand getoond met telkens een specifiek bedrag.

Vanaf maart wordt de code voor herhaling per jaar, "Y', gebruikt zodat deze transacties in de volgende jaren worden herhaald.

Voorbeeld budgettransacties voor verkopen en inkomsten voor meerdere jaren

Inkopen en verkopen voor volgend jaar

De maanden januari en februari van het eerste jaar worden als niet belangrijk beschouwd voor de volgende jaren en daarom hebben deze heen herhalingscode.
Voor de eerste twee maanden van het tweede jaar moeten we de verkopen opgeven. We gebruiken ook de jaarlijkse "Y" herhalingscode zodat we het inkomen in de volgende jaren kunnen herhalen.

Voorbeeld herhaling opvolgende jaren

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email