In this article

  Business plan en budget van een Startup (Dubbel boekhouden)

  Universeel
  Dubbel boekhouden
  Onderwijs

  Leer hoe een financieel plan op te stellen voor een startup. Voer uw beleggingen, baten- en lastenprognoses in en zie de evolutie van omzet, winst en liquiditeit. Gebaseerd op het Dubbel boekhouden, ideaal voor boekhouders.

  In Banana WebApp openen

  Open Banana Accounting Plus op uw browser zonder enige installatie. Pas het sjabloon aan, voer de transacties in en sla het bestand op uw computer op.

  Open template in WebApp

  Modelvoorbeeld

  Ronald's koffiehuis

  Boekhouding 2022

  Basisvaluta: EUR

  Dubbel boekhouden

  Tabel: Rekeningen
  Groep Beschrijving Tel Op In Gr1
      BALANS    
      ACTIVA    
    KAS Kas 1  
    BANK Bank 1  
    KLANTEN Klanten/debiteuren 1  
    MEUBILAIR Meubilair 1  
    INVENTARIS Inventaris 1  
  1   TOTALE ACTIVA 00 1
           
      PASSIVA EN EIGEN VERMOGEN    
    LEVERANC Leveranciers/crediteuren 2  
    LENING Lening 2  
    EVERMOGEN Eigen vermogen 2  
  WV   Winst(-) of verlies (+) lopend jaar 2 1
  2   TOTALE PASSIVA EN EIGEN VERMOGEN 00 1
           
           
      Winst- en Verlies rekening    
      BATEN    
    VERKOOP Inkomsten uit verkoop 4  
    BRENTE Rentebaten 4  
  4   TOTALE BATEN 02  
           
      LASTEN    
    SALARIS Salarissen en sociale lasten 3  
    GOEDEREN Aankoop goederen 3  
    HUUR Huur en aanverwante kosten 3  
    ADMIN Administratie 3  
    BKOSTEN Bankkosten en rentelasten 3  
    AFSCHRIJV Afschrijvingen 3  
  3   TOTALE LASTEN 02 1
           
  02   Winst (-) verlies (+) van winst- en verliesrekening WV  
           
  00   Verschil moet = 0 (nul) zijn    
           
  Tell us how we can help you better
  If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

  Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email