Uitgebreide Balans

Documentatie •
In dit artikel

De Balans vertegenwoordigt alle Activa, Passiva, Lasten en Baten op een bepaald moment. Het verschil tussen Activa en Passiva bepaalt het eigen vermogen. In Banana Boekhouding heeft de uitgebreide balans de volgende kenmerken:

  • De groepering van de rekeningen wordt gedaan volgens de inhoud van de BKlasse kolom.
  • De Uitgebreide Balans (menu Rapporten) kan, weergegeven als afdrukvoorbeeld, opgeslagen worden in verschillende formaten (PDF, HTML, Excel) en kan gekopieerd worden naar het klembord.
  • Het is mogelijk het budget te berekenen, weer te geven en af te drukken aan het jaar of voor een specifieke periode.
  • Transacties zonder datum worden beschouwd als begintransacties en verschijnen niet in afdrukken van de Winst & Verlies rekening.

Klik op menu Rapporten > Uitgebreide balans om de Uitgebreide balans te berekenen, bekijken en af te drukken. Er verschijnt een dialoogvenster met verschillende secties waarin u parameters kunt instellen.

Zie ook Afdrukvoorbeelden.

Voorbeeld dialoogvenster uitgebreide balans

Pagina's afdrukken en In afdruk opnemen

Door in deze secties, de verschillende opties te activeren kunt u bepalen welke inhoud wordt afgedrukt in de Uitgebreide balans.

De optie "Saldi van vorig jaar" is alleen beschikbaar als het veld Alles is geselecteerd in de sectie Periode. Wanneer echter een specifieke periode wordt gekozen is de optie niet actief. In dit geval moet de Uitgebreide balans op groepen worden gebruikt.

Paginakoptekst

Rijen 1 - 4
Voer in deze velden de teksten in die gebruikt moeten worden als kopteksten bij het afdrukken.

Logo
Het is mogelijk om het logo toe te voegen in de kop van alle pagina's van het overzicht.
Als een of meer logo's zijn toegevoegd in het menu Bestand > Logo instellen dan kunt u er een uit de lijst kiezen.
Als er nog geen logo aanwezig is kunt u de knop Bewerken gebruiken om het logo toe te voegen.

Paginanummers afdrukken
Wanneer deze optie is geactiveerd worden de paginanummers in de voetteksten afgedrukt.

Datum afdrukken
Wanneer deze optie is geactiveerd wordt de datum in de voetteksten afgedrukt.

Kaft afdrukken

Kaft afdrukken
Wanneer deze optie is geactiveerd wordt de kaft afgedrukt.

Logo
Het is mogelijk om het logo toe te voegen in de kaft van het overzicht.
Als een of meer logo's zijn toegevoegd in het menu Bestand → Logo instellen dan kunt u er een uit de lijst kiezen.
Als er nog geen logo aanwezig is kunt u de knop Bewerken gebruiken om het logo toe te voegen.


Kolomkoptekst (Balans / Winst- en Verlies)

De velden aan het eind van het dialoogvenster Uitgebreide Balans worden gebruikt om de koppen voor het vorige en lopende jaar waar te geven in de afdruk.
De eerste twee velden onder elkaar worden gebruikt in de Balans, de tweede twee voor de Winst- en Verliesrekening.

Wanneer de velden niet zichtbaar zijn bij het openen van het dialoogvenster moet u naar beneden scrollen om ze zichtbaar te maken.

Lopend jaar
Voer in dit veld de einddatum in van de huidige boekhouding.

Vorig jaar
Voer in dit veld de einddatum in van de boekhouding van het vorige jaar.

Wanneer u overgaat naar het nieuwe jaar met menu Acties > Nieuw Jaar aanmaken, wordt de kop van het vorige jaar niet automatisch aangepast. Deze moet dus handmatig worden aangepast. Dit probleem wordt in de toekomst opgelost.

Dialoogvenster niet helemaal zichtbaar

Om het dialoogvenster Uitgebreide Balans helemaal zichtbaar te maken gebruikt u een van de twee volgende procedures:

  • Vergroot het dialoogvenster.
  • Sleep de schuifbalk aan de rechterkant van het venster naar beneden.

In afdruk opnemen

Het is mogelijk de opties, die gebruikt moeten worden in de afdrukken, te kiezen door de diverse selectievakjes aan- of uit te vinken.

Andere tabbladen

De uitleg voor de andere tabbladen is beschikbaar op de volgende pagina's:

 

help_id
TabDoppiabaseStampa
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email