Hernoemen

Documentatie •
In dit artikel

Het commando Hernoemen (Gegevens menu) is een zeer handig hulpmiddel om wijzigingen aan te brengen in een rekening, een BTW code of een koppeling in uw boekhouding zonder dat u elke match handmatig hoeft op te zoeken en te vervangen. In Banana Boekhouding Plus is deze functie alleen beschikbaar met het Advanced plan.

Het commando Hernoemen hernoemt het rekeningnummer, de categorie (Rekeningen- en Categorieën tabel), de BTW code (BTW Codes tabel) of een link (Koppeling of DocKoppeling kolommen) met de nieuwe tekst aangegeven in alle tabellen waarin het voorkomt of gebruikt wordt (alle tabellen en basisgegevens). Bij het hernoemen van koppelingen wordt met deze functie ook de naam van het gelinkte bestand aangepast in de directory waar het is opgeslagen.
 

"Voorbeeld hernoemen venster"

Om te hernoemen:

  • plaats de muis op de cel die veranderd moet worden (rekening- of categorie-nummer, BTW-code, koppeling)
  • klik op het menu Gegevens → Hernoemen
  • In het venster dat verschijnt, voer de nieuwe referentie  in.

Het programma:

  • controleert dat er geen andere rekening of groep is met het zelfde nummer; als dat zo is geeft de software een waarschuwing en vraagt of u toch door wilt gaan. Als u doorgaat wordt een foutmelding gegeven.
  • controleert waar het rekeningnummer dat hernoemd wordt in gebruik is in de tabellen en dat de rijen niet beveiligd zijn of geblokkeerd; als dit het geval is waarschuwt het programma dat het hernoemen niet kan plaatsvinden.
  • hernoemt het rekeningnummer overal waar het gebruikt wordt, in de tabellen en in de Bestandseigenschappen, met het nieuw gespecificeerde rekeningnummer.

Let op

Het is niet mogelijk twee gelijke rekeningnummers te hebben in het rekeningschema. Het programma voert geen herberekening uit, het hernoemt de rekeningnummers eenvoudig.


 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email