De kolommen van het Dubbel boekhouden

In dit artikel
 • Secties
  Hier worden code ingevoerd waarmee de gebruiker afgebakende delen van het Rekeningschema kan afdrukken als hij de Uitgebreide Balans op groepen afdrukt.
 • Groepen
  Bevat de code die bepaald dat dit een groepsrij is. De groepscode wordt dan gebruikt in de GR kolom om de optelling van rekening of een groep aan te geven.
 • Rekening
  Het rekeningnummer, de kostenplaats of het segment wordt hier ingevoerd.
 • Beschrijving
  Een tekst om de naam van de rekening, groep of sectie aan te duiden.
 • Bklasse
  Dit geeft aan of de rekening thuishoort in 1 = Activa, 2 = Passiva, 3 = Uitgaven, 4 = Inkomsten, zie ook Rekeningen
 • Gr (Optellen in)
  Dit geeft een groep aan zodat het programma deze regel op kan tellen in deze groep.
 • Gr1 en Gr2
  Extra groepcodes voor gebruik met Boekhoudingsoverzicht bestanden.
 • Opening
  Hier voert u de beginsaldi in aan het begin van het jaar.
  De creditbedragen moeten ingevoerd worden met een minteken ervoor. Het totaal van debetbedragen (positief) en de creditbedragen (negatief) moet in evenwicht zijn en het resultaat moet nul zijn. Als de beginsaldi niet in balans zijn wordt een verschil getoond in het informatievenster. Als u rekeningen hebt toegevoegd of gekopieerd en het verschil is niet nul doe dan een Hercontrole van de boekhouding (Shift + F9).
 • Debet Mutaties en Credit Mutaties (Beveiligde kolommen)
  Het totaal van de debet en credit mutaties in de Transactiestabel.
 • Saldo  (Beveiligde kolom)
  Het salco van de rekening bestaat uit het beginsaldo samen met de mutaties in debet en credit.
  Het saldo in debet is positief terwijl een credit saldo negatief is (minteken).
 • Budget
  Hier wordt het budget bedrag voor het lopende jaar ingevoerd.
  Het budget bedrag voor Uitgaven (debet) moet worden ingevoerd als een positief bedrag, voor Inkomsten als negatief (credit).
 • Budgetverschil (Beveiligde kolom)
  Het verschil tussen Saldo en Budget.
 • Vorige
  Het saldo van de rekening aan het eind van het voorafgaande jaar.
  Met het comando "Nieuw jaar aanmaken" of "Beginsaldi bijwerken" onder menu Taken worden de waardes in de Saldo kolom van het bestand van het vorige jaar overgedragen.
  De bedragen van het voorafgaande jaar moeten handmatig worden ingevoerd wanneer een nieuwe boekhouding wordt aangemaakt en de gebruiker afdrukken wil hebben met de bedragen van dat jaar.
 • Verschil Vorig Jaar (Beveiligde kolom)
  Het verschil tussen het Saldo en het bedrag van het vorige jaar.
 • Uitschakelen
  Als er een "1" in deze kolom staat wordt deze rekening niet weergegeven in de lijst van beschikbare rekeningen bij het invoeren van een transactie.
 • BTWNummer
  Het BTW nummer in het geval dat deze rekening is verbonden aan een klant of leverancier.
 • BTWcode
  De BTWcode die automatisch moet worden toegepast als deze rekening wordt ingevoerd in de Debetrekening- of Creditrekeningkolom van een Transactie.
 • Adress columns
  Het is mogelijk het programma adreskolommen toe te laten voegen om klant- en leveranciersgegevens te beheren.

Toevoegen of verhuizen van kolommen

 • Als een Rekeningkolom wordt toegevoegd in het Rekeningschema stelt het programma het totaalbedrag samen volgens het geselecteerde groepsschema
 • Toegevoegde kolommen van het type Getal daarentegen worden niet getotaliseerd.
 • Met het Kolommen instellen commando kunnen kolommen zichtbaar worden gemaakt, de volgorde kan worden veranderd en het is mogelijk andere kolommen toe te voegen.
 • Met het Pagina instelling commando kan men de opmaak van de afdruk (staand of liggend, vergroting, etc) instellen.

Weergaven

Het rekeningschema wordt aangemaakt met standaard weergaven.
 • Basis Weergegeven worden de belangrijke kolommen, de groeperingskolommen en de saldi.
 • Transacties Weergegeven worden de kolommen met de Debet en Credit transancties.
 • Budget Weergegeven worden de Budget en de Budget Verschil kolommen.
 • Vorige Weergegeven worden de Vorige en de Vorige Verschil kolommen die betrekking hebben op het vorige jaar.
 • Andere Weergegeven worden de Uitschakelen kolom en de kolommen voor het BTWnummer en het Fiscale nummer..
 • Afdrukken Weergegeven worden alleen kolommen voor de Rekening, de Beschrijving en het Saldo.

De weergaven kunnen worden aangepast en nieuwe kunnen worden toegevoegd met de functie Weergaven instellen onder het commando Tabellen instellen.

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email