Boekhouding

In dit artikel

Banana Boekhouding is professionele boekhoudingssoftware die verscheidene opties biedt gericht op divers gebruik en op gebruikers met verschillende basiskennis.
Het programma is gebaseerd op één enkele rekenmechanisme, gebaseerd op het Dubbel boekhouden. Daardoor hebben alle toepassingen het meeste van de functies voor het dubbel boekhouden gemeen.

 • Kasboek. Voor het beheer van een enkelvoudige boekhouding, met de mogelijkheid om inkomsten en uitgaven in te delen naar categorie.
 • Boekhouding inkomsten & uitgaven. Om een uitgebreide boekhouding te beheren met diverse balansoverzichten en categorieën waaraan inkomsten en uitgaven worden toegewezen.
  Dit maakt een simpel gebruik mogelijk waarvoor geen kennis van Debet en Credit nodig is. Er zijn echter een Balans en inkomsten overzichten mogelijk.
 • Dubbel Boekhouden. Een volledige, uitgebreide, boekhouding oplossing volgens de dubbel boekhouden methode. Bewerkingen worden bepaald door het aangeven van de Debet of de Credit rekening. De financiële overzichten zijn compleet met een Balans, Inkomsten overzicht, Journaal en Rekening kaarten.
 • Vreemde valuta. Vreemde valuta boekhouding. Dubbel boekhouden met de mogelijkheid om rekeningen in verschillende munteenheden te beheren.

 

Functies die beschikbaar zijn in alle boekhoudingen

De diverse boekhoudingstoepassingen leveren verschillende functies - klik op de link voor een meer gedetailleerde omschrijving:

Deze kunnen geactiveerd of toegevoegd worden al naar gelang uw wensen.
Het programma is gebruikersvriendelijk omdat het functies die niet gebruikt worden niet activeert.

 • Boekhouding instellen:
  • Ondersteuning voor elke valuta. Valutasymbolen worden geselecteerd uit een lijst of zelfgekozen.
  • Mogelijkheid om het aantal decimalen (in het algemeen 2) te veranderen van 0 tot 12 om cryptomunten te beheren.
  • Boekhoudingsperiode in te stellen op kalenderdata of naar eigen keuze (met een start- en einddatum).
  • Taal van de boekhouding naar keuze..
 • Het opslaan van bestanden en gegevens (zoals in Excel) is van toepassing op alle Banana toepassingen:
  • Maak een nieuw bestand aan vanuit vooringestelde modellen of vanuit uw eigen bestanden.
  • De gegevens van een boekhoudingsjaar worden opgeslagen in één enkel bestand.
  • Het bestand kan worden opgeslagen op elk medium, computer, netwerk, cloud of worden verstuurd per email.
  • Mogelijkheid om een ongelimiteerd aantal boekhoudingsbestanden van elk soort te beheren.
  • De gegevens zijn in te zien door meerdere gebruikers tegelijkertijd, maar er kan er maar één tegelijk veranderingen in aanbrengen.
 • Rekeningschema:
  • Het schema en de structuur van de rekeningen is volledig aanpasbaar.
  • Numerieke en alfanumerieke rekening- en groepnummers.
  • Mogelijkheid om notities of andere kolommen toe te voegen.
  • Groepering en totalen zijn aanpasbaar naar de schema's vereist per land.
  • Saldi, veranderingen op de rekeningen en totalen worden direct bijgewerkt en weergegeven.
  • Kostenplaatsen en winstcentra voor gedetailleerde beheersing van kosten en winsten van specifieke activiteiten of projecten.
  • Segmenten voor overzichten per sector (vestiging).
  • Klantendetails met toezicht op uitstaande facturen, herinneringen en overzichten.
  • Leveranciersdetails met toezicht op betaalde en uitstaande facturen.
  • Beheer van klanten en leveranciers, ook met rekeningen die niet op de Balans staan (met kostenplaatsen) voor boekhoudingen gedaan met de cash methode.
  • Beheer van rekeningen die niet op de Balans staan.
 • Transacties:
  • Enkelvoudige of meervoudige transacties.
  • Op transactiebasis of kasmethode.
  • Gebruik van een Excel-achtige interface, selecteren, kopiëren en plakken, regels toevoegen, zoeken en vervangen.
  • Suggesties, automatisch aanvullen en het onthouden van herhaalde bewerkingen voor snellere invoer.
  • Automatische of aangepaste nummering van documenten.
  • Mogelijkheid om ingevoerde gegevens aan te passen, kolommen te verplaatsen of toe te voegen, evenals andere gegevens.
  • Verwijzing naar bestanden of bonnetjes in digitaal formaat (pdf, afbeeldingen) en het openen van documenten met één muisklik.
  • Importeren van bankafschriften met de mogelijkheid om de geïmporteerde bewerkingen aan te vullen of te verwijderen.
  • Rijen een kleur geven.
  • Mogelijkheid kolommen op verschillende manieren weer te geven.
  • Contekstinformatie met betrekking tot rekeningsaldo, verschillen of fouten.
 • Blockchain:
  • Beveiliging van ingevoerde boekingen met digitale gegevens certificatie technologie (zoals gebruikt voor de Bitcoin).
  • Voldoet aan wettelijke vereisten.
  • Overdracht van gegevens aan een accountant met de zekerheid dat ze niet gemanipuleerd kunnen worden.
 • Standaard en aangepaste overzichten:
  • Balans, Resultatenrekening, Journaal, Rekening kaarten.
  • Aanpassen en opslaan van afdrukinstellingen.
  • Gegevens exporteren en doorverwijzen naar Excel.
 • Grafieken:
  • Overzicht van de voortgang van de boekhouding.
  • Vergelijking van Begroting en definitieve rekeningen.
  • Weergave wordt ververst bij het invoeren.
 • BTW beheer. Ondersteuning van de BTW opgave voor elk land:
  • BTW code tabel om de verschillende BTW-percentages en -gevallen aan te geven. Elke BTW transactie ondersteund.
  • Automatische BTW berekening, netto of bruto.
  • BTW aangiften.
  • Uitbreidingen per land voor BTW overzichten, gebaseerd op de regels van de belastingdienst.
 • Financiële Planning:
  • Voor bestaande bedrijven of starters.
  • Begroting door middel van budgettransacties.
  • Automatisch invoeren van herhalende uitgaven of inkomsten (rente, loon, bankkosten, etc.).
  • Mogelijkheid om itemcodes, hoeveelheid en prijs aan te geven.
  • Javascript formules om de afhankelijke waardes automatisch te berekenen (bijvoorbeeld berekening van rente op een lening).
  • Het programma stelt automatisch financiële planningen op, compleet met liquiditeitsprognose, saldi voorspellingen balans en voorlopige resultatenrekening en boekingen op een rekening.
  • Automatische financiële vooruitzichten voor meerdere jaren.
  • Keuze voor weergave per periode.
  • Vergelijking tussen Budget en Eindbalans.
 • Facturen naar Klant:
  • Facturen invoeren als reguliere transacties.
  • Kolom.
  • Met of zonder BTW.
  • Mogelijkheid om aan te passen en te corrigeren.
  • Druk een enkele factuur met één klik af of meerdere facturen gezamenlijk.
  • Keuze uit verschillende, beschikbare en parametriseerbare, afdrukformaten.
  • Exporteren in digitaal formaat door middel van uitbreidingen.
  • Aanpasbare herinneringen en verklaringen.
 • Boekhouding controleren:
  • Commando "Boekhouding controleren". Met één klik wordt de boekhouding opnieuw berekend alsof alle transacties opnieuw ingevoerd worden.
  • Elke foutieve instelling, verschil of fout wordt gerapporteerd.
  • Ieder rapport verwijst naar een help-pagina die de oorzaken uitlegt en de oplossing geeft.
  • Mogelijkheid om te corrigeren.
 • Eindejaars afsluiting en aanmaken van een nieuw jaar:
  • Automatisch proces om een bestand voor het nieuwe jaar aan te maken, met een overzicht van de saldi.
  • U kunt gaan werken aan het nieuwe jaar, zelfs als u het vorige niet hebt afgesloten.
  • Commando om een overzicht te maken van de saldi als het vorige jaar is afgesloten.
  • Mogelijkheid om eindejaars notities toe te voegen en af te drukken.
  • Commando om alle gegevens en afdrukken in pdf formaat te archiveren.
 • Diversen:
  • Nieuwe bestanden aanmaken uitgaande van een bestaand bestand.
  • Overzetten van het ene boekhoudingstype naar een ander, in geval van groei en toevoegen van functionaliteit.
 • Vreemde valuta boekhouding:
  • Rekeningen en ook klanten en leveranciers in verschillende valuta.
  • Boekingen met huidige, historische of vrij ingestelde wisselkoersen.
  • Facturen in de valuta van de klantenrekening.
  • Balans en transacties invoer in de basis- of boekhoudingsvaluta.
  • Berekening van niet gerealiseerde koerswinsten en -verliezen (wisselkoersverschillen).

 

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email