Boekhoudfuncties toevoegen

In dit artikel

Hiermee voegt u boekhoudfuncties toe aan uw bestad. Zie Nieuwe functies toevoegen.

Voeg hoofdletters en kleine letters toe in rekeningnummers en codes

Het programma zet rekeningnummers doorgaans om naar hoofdletters.
Wanneer hoofdletters en kleine letters toegestaan zijn worden rekeningnummers niet omgezet naar hoofdletters. Rekeningnummers met hoofdletters en kleine letters zijn handig als het rekeningnummer ook gebruikt wordt als een beschrijving.
Bij het invoeren van rekeningnummers in de Transactiestabel gebruikt het programma hoofdletters en kleine letters zoals in het Rekeningschema gespecificeerd wordt. Als u deze optie gebruikt moet u letten op de hoofdlettergevoeligheid. Bijvoorbeeld de rekening "Contant" met een hoofdletter als eerste letter is anders dan de rekening "contant" in kleine letters.

Itemstabel toevoegen

Zie de informatie op de pagina Items-table toevoegen.

Itemkolommen toevoegen in de Transactiestabel

Zie de informatie op de pagina Items kolommen toevoegen in de Transacties-tabel.

Adreskolommen toevoegen in de Rekeningentabel

Voor boekhoudingsbestanden.

Met deze functie kunt u kolommen toevoegen waarmee u adressen kunt invoeren van klanten, leveranciers, leden of andere relaties.

Om deze functie toe te voegen gaat u als volgt te werk:

  • Klik op Extra in het menu.
  • Kies de Nieuwe functies toevoegen... commando.
  • Kies Adreskolommen toevoegen in de rekeningentabel (Als deze optie niet wordt weergegeven betekent dit dat deze al is geactiveerd).

Het volgende wordt toegevoegd aan de Rekeningentabel:

  • Adresweergave waarbij de toegevoegde kolommen worden weergegeven.
  • De kolommen waarin u adresgegevens en andere informatie kunt invoeren.
    • Gebruik het commando Kolommen instellen van het menu Gegevens om een of meer kolommen weer te geven.
    • Gebruik het commando Tabellen instellen van het menu Gegevens om verschillende weergaven aan te maken met specifieke kolommen.

Toevoegen en verwijderen van de Budget tabel

Met dit commando kunt u de Budget functie gebruiken, door de Budgettabel, waarin transacties ingevoerd kunnen worden die te maken hebben met de financiele planning, toe te voegen aan de boekhouding.

Zie voor meer informatie Budget table.

Bewerken van BTW bedragtype in Transactiestabel instellen

Voor boekhoudingsbestanden met BTW.

Met deze functie kunt u de kolom Bedragtype (BTW bedrag type) in de Transactiestabel aanpassen.

In deze kolom kunt u de volgende BTW bedrag types invoeren, waar van toepassing:

0 (lege cel) = inclusief BTW
1 = Exclusief BTW
2 = BTW bedrag, het geboekte bedrag wordt beschouwd als 100% BTW.
Voor iedere boeking voert het programma automatisch de standaard gegevens in uit de BTW Codes tabel, kolom Bedrag type. Als het Bedrag type soms verandert voor een BTW code kunt u 1 of 2 handmatig invoeren.

Let op:

In oudere versies bestaat deze functie niet en daardoor kunnen BTW gegevens aangemaakt met deze versie incompatibel zijn.
 

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email