Budget en financiële planning

In dit artikel

Banana boekhouding is in staat om automatisch volledige en gedetailleerde financiële plannen op te stellen voor één of meerdere jaren. Dit geeft u een duidelijke visie op de toekomst van uw bedrijf, vereniging of privé-financiën.
Het is een innovatieve, eenvoudige en snellere manier om financiële plannen op te stellen. U voert de voorziene ontwikkelingen in de Budgettabel in en het programma stelt automatisch de Winst- en Verliesrekening, de Balans en het liquiditeitsplan met alle details op.

U heeft een duidelijke visie op de toekomst en u kunt vooruit denken om de winstgevendheid en het gebruik van financiële middelen te verbeteren.

Als u slechts een eenvoudig budget voor het jaar nodig heeft, kunt u de Budget kolom in de Rekeningen tabel (en Categorieën tabel) gebruiken en het jaarlijkse budget voor elke inkomsten post en uitgave invoeren.

Het rekeningschema met het bijgewerkte Budget

De planning maakt gebruik van hetzelfde rekeningschema als de boekhouding.
In de Rekeningen- en Categorieën tabel (inkomsten en uitgaven boekhouding) kunt u niet alleen de huidige saldi zien, maar ook de budgetsaldi.
U kunt de structuur van de Balans en de Winst- en Verliesrekening vrij instellen, o.a. door rekeningen en groepen toe te voegen.
U kunt ook gebruik maken van kosten- en winstcentra, segmenten, en registers voor klanten en leveranciers.

De Budgettabel

De planning wordt gedaan door transacties in de Budgettabel in te voeren. Dit is te vergelijken met het invoeren van boekingen, maar dan voor in de toekomst. Herhalende bewerkingen zoals rente worden maar eenmaal aangegeven door de herhaaloptie aan te zetten en een mogelijke einddatum aan te geven.
Het jaarlijkse totaal wordt aangegeven in de kolom Totaal.
U kunt zoveel rijen toevoegen als u wilt, voor het huidige jaar of voor de volgende jaren en op elk moment veranderingen aanbrengen.

Een heldere en complete blik op de toekomst van uw activiteiten

Dezelfde overzichten die beschikbaar zijn voor de boekhouding staan u ook ter beschikking voor de toekomst.
Zelfs voordat het bedrijf van start gaat kunt u weten hoe winstgevend uw bedrijf zal zijn en hoeveel liquiditeit u aan het eind van het jaar zult hebben.

 • Balans voorbeeld
  Liquiditeit, eind- en tussenbalansen worden nauwkeurig aan u getoond.
 • Winst en Verlies rekening
  U zult uw uitgaven en inkomsten voor de verschillende periodes kennen en of er winst zal zijn of verlies.
 • Gedetailleerde Rekeningkaarten
  U zult in staat zijn te ieder onderdeel van de boekhouding in detail te analyseren dankzij de rekeningkaart en weten hoe de bankrekening of de liquiditeit zich ontwikkelt.
 • Meerjaren prognoses
  U kunt Balansen en Winst en Verliesrekeningen maken voor één, twee, vijf of zelfs tien jaar.
  Het programma projecteert automatisch de gegevens van het jaar op de volgende jaren.
 • Bekijk de gegevens per maand, kwartaal of jaar
  U kunt de Balans en de Winst en Verliesrekening maken voor een maand, kwartaal, halfjaar, jaar of meerdere jaren.
  U kunt dan de periode waarin u geïnteresseerd bent in detail analyseren.
 • Vergelijk het budget met de werkelijke cijfers
  Door hetzelfde rekeningschema te gebruiken is er een directe vergelijking tussen het budget en de actuele cijfers mogelijk. U kunt afwijkingen van het budget eenvoudig identificeren.
 • Kostenplaatsen en winstcentra en segmenten
  U kunt bij het maken van uw budgetten ook kostenplaatsen en winstcentra gebruiken.
  U kunt gedetailleerde budgetten maken voor individuele projecten, klanten of geografische gebieden.
 • Bewaar instellingen voor overzichten (composities)
  Maak overzichten en sla de composities ervan op om weer te gebruiken wanneer u wilt.

Geavanceerde planning functies

 • Gebruik hoeveelheid en prijzen voor transacties in uw budget
 • Gebruik formules voor automatische berekening van rente, afschrijvingen en belastingen.
 • Maak uw eigen rekenfuncties met Javascript.

Voorbeelden van beschikbare overzichten

Planning met maandelijkse onderverdelingen

Financiële planning voor 4 jaar met onderverdeling in jaren

Rekeningkaar met details van toekomstige veranderingen

Hiermee kunt u in detail controleren welke elementen de liquiditeit beïnvloeden.
Om aanpassingen te doen gaat u terug naar de Budget rij door te dubbelklikken op het rijnummer.

 

help_id
budget

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email