Saldo kolom om boekhoudkundige verschillen op te sporen

Documentatie •
In dit artikel

De Saldo kolom is zeer nuttig om te zien of er verschillen in de boekhouding zijn. Bekijk de video (EN)!
In de Transacties tabel  kunt u de Saldo kolom zichtbaar maken, via het menu Gegevens → Kolommen instellen.

Opmerking: bij samengestelde transacties, ingevoerd op meerdere rijen, zal het programma een verschil tussen debet en credit melden totdat de transactie is voltooid.

Verschillen in de saldo kolom

Hoe de saldo kolom verschillen kan opsporen

De Saldo kolom bevat het saldo van de op de Debet- en Creditrekeningen geboekte bedragen. De waarde is het gecumuleerde verschil, berekend in de volgorde waarin de transacties zijn ingevoerd.

 • Het saldo is leeg (nulsaldo), als de som van de bedragen in Debet en Credit gelijk is (geen verschil).
 • Voor transacties op meerdere rekeningen wordt een saldo getoond totdat de transactie op alle betrokken rekeningen is voltooid. Bij de laatste transactie moet het saldo naar nul gaan.

Indien, na de laatste transactie op meerdere rekeningen, het saldo niet naar nul gaat,  is er waarschijnlijk sprake van een fout om de volgende redenen:

 • De Debet- of Creditrekening is per vergissing blanco gelaten of is onjuist (zie voorbeeld Doc. 1 in de bovenstaande afbeelding).
 • Voor een transactie op verschillende rekeningen zijn de totalen van de Debet- en Creditbedragen niet gelijk (zie voorbeeld Doc. 2 in de bovenstaande afbeelding).
 • In een boeking met BTW-code zijn de BTW-opsplitsing of de BTW-rekening niet correct.
 • Indien de BTW-code niet bestaat, worden de bedragen alleen op de debet- en creditrekening geboekt en wordt er geen verschil getoond.

In het onderstaande voorbeeld is een verschil van 150 gegenereerd:

 • In de transactie werd op de rij Doc. 1 rekening 4999 ingevoerd, die in het rekeningschema niet bestaat, zodat in de Saldo kolom op dezelfde regel een verschil van 100 werd gecreëerd.
 • In de transactie op meerdere rekeningen, op de rijen Doc 2, is het totaal betaalde bedrag 1.000, maar de laatste transactie zet het totaalbedrag (1.000) niet terug op nul tussen de Debet- en de Creditkolom, omdat de transacties in de tegenrekening een totaalbedrag van 950 hebben; daarom is er een nog een toegevoegd verschil van 50, wat leidt tot een totaal verschil van 150.

Controleer uw boekhouding

Zoals hierboven gezien, de Saldo kolom zal bijzonder nuttig blijken voor het identificeren van de rijen waar boekhoudkundige verschillen zijn ontstaan tussen de Debet kolom en de Credit kolom. Als de boekhouding correct is, moet het saldo nul zijn wanneer u een transactie op meerdere rekeningen sluit. Zo niet, dan is er een probleem dat moet worden opgelost:

 • Als de Saldo kolom niet naar nul gaat, is er een probleem. Zoek de eerste rij waar het verschil tussen Debet en Credit wordt gegenereerd.
  • Scroll naar beneden in de kolom om te zien op welke rij de fout werd gegenereerd en corrigeer deze.
  • Als alternatief kunt u het commando Boekhouding controleren gebruiken, dat aangeeft waar het verschil begint.
 • Het saldo op de laatste rij (150 in dit voorbeeld) moet overeenstemmen met het verschil Debet-Credit dat in het Infovenster wordt getoond.

  Indien deze waarden niet gelijk zijn, moet het Boekhouding controleren commando worden gebruikt.

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email