De Budget tabel toevoegen

Documentatie •
In dit artikel

De Budget tabel toevoegen

Financiële planning wordt gedaan door middel van de Budget tabel.

Als uw boekhoudbestand nog geen Budget tabel heeft voegt u deze als volgt toe:

Daarna zal het programma:

  • De Budget tabel toevoegen daarbij de budgetwaardes uit de Rekeningen tabel overnemend.
  • De Budget kolom in de Rekeningen tabel blokkeren.
    De waarden van deze kolom worden berekend volgens de budget transacties, waarbij de periode gebruikt wordt die in het Tabblad Boekhouding van Bestandseigenschappen staat.

De Budget tabel verwijderen

Vanuit menu Extra → Functies toevoegen/verwijderen kunt u de Budgettabel ook verwijderen.

Let op: deze bewerking kan niet ongedaan worden gemaakt. Zodra het commando is uitgevoerd worden alle gebudgetteerde bewegingen gewist.
Als u terug wilt kunnen gaan naar de eerdere toestand, zorg ervoor dat u een kopie bewaart voordat u het commando uitvoert.

Zodra de Budget tabel is verwijderd, is de Budget kolom weer beschikbaar voor bewerking in de Rekeningen tabel.

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email