ISO 20022 bestand importeren

Documentatie •
In dit artikel

Met Banana Boekhouding Plus kunt u banktransacties in verschillende formaten importeren.

ISO 20022 is een internationale standaard voor het versturen van financiële gegevens die nu gebruikt zou moeten worden door alle Europese banken. 

Dit formaat wordt ook wel aangeduid als ISO xml, xml, camt.053, camt.054, en andere. Bij sommige banken is het ISO 20022 formaat misschien niet standaard beschikbaar maar moet worden aangevraagd. Het ISO 20022 formaat vervangt de oude MT940 standaard. Met het importeren van het ISO 20022 formaat kunt u met Banana Boekhouding Plus ook automatisch open facturen van klanten en leveranciers afsluiten.

De CAMT categorie groepeert de formaten de gebruikt worden voor het rekeningoverzicht, overzicht van rekeningtransacties en rekening saldo verificatie:

 • camt052: Rekeningoverzicht
 • camt053 (inclusief versie 4): Rekeningtransacties
 • camt054: Credit / Debet bevestiging

Het  ISO-20022 bestand bekijken

Banana Boekhouding Plus biedt de mogelijkheid om de inhoud van een CAMT bestand te bekijken.

Gegevens importeren in de boekhouding

Ga te werk als aangegeven voor het commando Menu>Naar boekhouding importeren.
Gecomprimeerde bestanden kunnen ook worden geopend met deze functie. In dat geval vraagt het programma aan de gebruiker uit welk bestand de te importeren gegevens gehaald moeten worden.

Technische opmerkingen over het converteren van ISO 20022 bestanden

De ISO 20022-norm codeert de boekhoudkundige gegevens van het bankafschrift zeer nauwkeurig. Desalniettemin laat zij enige ruimte voor het invoegen van aanvullende informatie over de rekening en de transacties.
Bij het lezen van het bestand probeert Banana Boekhouding Plus zichzelf aan te passen aan de manier waarop het ISO 20022 bestand geordend is.
 • Leest de van toepassing zijnde coderingen voor het openingssaldo
 • Leest de van toepassing zijnde coderingen voor het eindsaldo
 • De hele inhoud wordt gelezen en omgezet in transacties
  • Transactiedatum (Datum)
  • Valutadatum
  • Transactiebedrag (positief of negatief)
  • Beschrijving 
   Nu laat Banana Boekhouding Plus de verschillende beschrijvingen als één enkele tekst zien. In de toekomst is het mogelijk deze informatie gescheiden op te halen kolommen aan te geven waar de gegevens terecht moeten komen.
  • Onderscheid van transacties per regel en transacties over meerdere regels.
   Voor transacties over meerdere regels wordt één regel gebruikt voor de totale som en aparte regels voor transacties die samen het totaal vormen.

Landspecifieke informatie

Ieder land en/of bank heeft de mogelijkheid naar eigen wensen extra informatie toe te voegen in het ISO 20022 bestand. Banana Boekhouding Plus biedt een algemeen filter bij het programma (Engelstalig) en meerdere land en/of bank-specifieke filters uitgegeven als Banana Extensie. Om deze extra informatie in uw boekhouding te importeren moet u het filter installeren en gebruiken dat het meest geschikt is voor uw bank en/of land. Bijvoorbeeld filters voor gebruik in Nederland.

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email