Voorlopige balans

In dit artikel

De balansprognose geeft de balans weer voor een toekomstige periode. Het is een belangrijk instrument om de toestand van uw bedrijf te volgen en stelt u in staat om na te gaan hoe de kapitaalstructuur van het bedrijf zal zijn, evenals de staat van de activa, passiva en het eigen vermogen.

Met Banana Boekhouding heeft u dankzij de budgettering met de methode van dubbel boekhouden volledige prognoses en dat kunt u op verschillende manieren regelen. Het programma kan ook prognoses over meerdere jaren berekenen.
U krijgt een zeer nauwkeurige visie op de toekomstige balans.
De structuur van het budget is dezelfde als die van het boekhoudbestand. Bij het afdrukken kunt u aangeven welke bedragen moeten worden weergegeven, die van het eindsaldo, de raming of beide.

Bij de berekening van de verwachte cijfers wordt rekening gehouden met de in de budgettabel vermelde openingssaldi en de verwachte ontwikkelingen. Wanneer u een begrotingspost wijzigt, worden de prognoses onmiddellijk bijgewerkt. U kunt een betaling simuleren en testen, verplaatsen, een investering toevoegen, verkopen aanpassen en zien hoe het budget in de loop van de tijd verandert.

Budgetprognose cijfers kunnen op diverse manieren worden weergegeven.

Gedetailleerde prognose

Met de financiële prognose, gebaseerd op de methode van het dubbel boekhouden, kunt u ramingen krijgen van de balanscijfers gebruikmakend van dezelfde rekeningen en groepen als die van het boekhoudbestand. Voor het maken van prognoses worden dezelfde onderdelen gebruikt als in de boekingen. Cijfers en overzichten kunnen automatisch dagelijks weergeven hoe de liquiditeit zich ontwikkelt evenals de situatie van de klanten.

Banana Boekhouding budget levert de cijfers voor het vaststellen van de financiële en economische situatie en die van het eigen vermogen. De structuur van het budget is aan te passen. Deze kan worden gepresenteerd op een eenvoudige manier door de hoofdgroepen en de rekeningen die er deel van zijn te gebruiken, of op een complexere manier door subgroepen te gebruiken voor meer details.

ACTIVA

Vlottende activa

  • Liquiditeit
  • Kredieten
  • Voorraad

Vaste activa

  • Roerende activa
  • Onroerend goed

PASSIVA

Roerende activa

  • Korte termijn schuld
  • Lange termijn schuld

Eigen vermogen

  • Reserves
  • Winst/verlies vorige jaren
  • Winst/verlies huidige jaar

Rekeningentabel

In de kolom Budget van de rekeningentabel kunt u de gebudgetteerde bedragen van alle rekeningen en balansgroepen vinden. In een oogopslag heeft u een overzicht van het budget. De bedragen hebben betrekking op de boekhoudperiode en de afwijkingen worden automatisch berekent ten opzichte van het huidige saldo.

Als u meer details nodig heeft kunt u rekeningen of groepen toevoegen.

accounts previous

 

Uitgebreide balans op groepen

Met Uitgebreide balans op groepen kunt u de Prognosebalans bekijken met de weergave die u nodig heeft.

Met de verschillende opties kunt u uw afdrukken op maat maken. Hierna volgen enkele voorbeelden.

Prognosebalans per einde van het lopende jaar

Deze afdruk wordt opgezet met de getallen van alleen dit jaar.

balance sheet previous year

Prognosebalans en vergelijking met het lopende jaar

De eindcijfers (huidig) worden vergeleken met die van de schatting.
U kunt de afwijking ook als een bedrag en als een percentage weergeven.

balance sheet_and previous year

Kwartaalbudget

Zet in de sectie Onderverdeling de periode op kwartaal en het budget aan het einde van ieder kwartaal wordt getoond.
De ontwikkeling van het budget in de loop van het jaar kan worden gevolgd.

balance sheet previous quartly year

Kwartaalbudget met vergelijking

Deze afdruk wordt opgezet om zowel het geschatte als het eindsaldo af te drukken. We hebben daardoor de verwachte en de huidige toestand aan het eind van ieder kwartaal.

balance sheet and previous year comparison

Driejaarlijks budget

Deze afdruk is bedoeld om het driejarige budget af te drukken.
Zet in de sectie Periode de periode op drie jaar en in de sectie Onderverdeling op een jaar. In de Bestandseigenschappen (menu Bestand) moeten er 3 jaren zijn aangegeven in de begindatum en einddatum velden (bijvoorbeeld begindatum 01.01.2022 - einddatum 31.12.2024).

Balance sheet previous 4 years

Boekhoudoverzicht

Het Boekhoudoverzicht is gelijksoortig aan dat voor de Uitgebreide balans op groepen met het verschil dat de weergave plaatsvindt in de rekeningentabel in kolommen.

U kunt het daardoor gebruiken om direct zicht te krijgen op de ontwikkeling van de liquiditeitsrekeningen.

reporting quartly year

 

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email