Planning met segmenten per sector en branche

In dit artikel

De financiële planning per segment stelt u in staat om per sector of vestiging van het bedrijf balans- en resultaatprognoses op te stellen. Het stelt u dus in staat om de verschillende onderdelen van het bedrijf te evalueren en te begrijpen welke bijdrage elk van hen levert aan de totale activiteit.

Bij het budgetteren met de methode van het dubbel boekhouden kunt u ook segmenten aanwijzen. Wanneer u segmenten instelt voor de verschillende sectoren en deze gebruikt bij het invoeren van de budgetposten komen de prognoses per bedrijfsonderdeel beschikbaar.

De vooruitzichten worden berekend op basis van de beginsaldi en de verwachtingen ingevoerd in de Budgettabel. Wanneer een regel wordt veranderd in het budget worden de verwachtingen meteen bijgewerkt. U kunt simulaties uitvoeren, een betaling toewijzen, een investering toevoegen, verkopen wijzigen en zien hoe het budget verandert.

Liquiditeitscijfers kunnen op verschillende manieren worden weergegeven.

Rekeningschema

Segmenten worden opgezet in het Rekeningschema. Bij het aanwijzen van de segmenten voor de balans en de resultatenrekening is het saldo van het segment altijd nul in de rekeningen.

accounts budget accounts sectors

Rekeningkaart met budgetgegevens

Met het Rekeningkaart commando van het menu Rapporten kunt u in detail alle mutaties van ieder segment in detail onderzoeken.

  • Selecteer budget transacties.
  • Geef het gewenste segment aan.
  • Stel de periode in.
    Als u een periode aangeeft die langer is dan de boekhoudperiode genereert het programma automatisch Prognoses voor meerdere jaren.
  • Als u een groep aangeeft ziet u de mutaties van alle segmenten die bij die groep horen.
  • Als u in de budgettabel staat kunt u de kostenplaatsenkaart oproepen met een klik op het icoontje in de rechterbovenhoek van de cel met de rekeningnaam.

accounts budget accounts card sectors

Uitgebreide balans op groepen

Met de Uitgebreide balans op groepen kunt u ervoor kiezen de bedragen in aparte kolommen te verdelen voor ieder segment. Zo beschikt u over de balans en de resultatenrekening van elke sector.

budget_profit_loss_sectors

Boekhoudoverzicht

Het Boekhoudoverzicht is gelijksoortig aan dat voor de Uitgebreide balans op groepen met het verschil dat de weergave plaatsvindt in de rekeningentabel in kolommen.

U kunt het daardoor gebruiken om direct zicht te krijgen op de ontwikkeling van de segmenten.

accounts budget report sectors

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email