Eenvoudig jaarlijks budget

In dit artikel

Wanneer u geen volledige financiële planning nodig heeft maar alleen een begroting voor inkomsten en uitgaven, voeg dan niet de Budgettabel toe maar gebruik inplaats daarvan de Budget kolom van de Rekeningen- of Categoriëntabel.

Als er geen Budgettabel is kan de Budget kolom in de Rekeningen- of Categoriëntabel aangepast worden; daar voert u de bedragen in die gebudgetteerd worden voor iedere rekening. Het ingevoerde bedrag heeft betrekking op de boekhoudperiode.
Als vuistregel geldt dat alleen schattingen voor uitgaven en inkomsten worden aangegeven.

Gebudgetteerde bedragen moeten ieder apart worden ingevoerd; het programma berekent de totalen automatisch en bepaalt de winst of het verlies.

  • Voor dubbel boekhouden moeten inkomsten (in credit) worden ingevoerd met een negatieve waarde in de Rekeningentabel, uitgaven (in debet) met een positieve waarde.
  • Voor een inkomsten en uitgaven boekhouding worden inkomsten ingevoerd met een positieve waarde en uitgaven met negatieve waarde in de Categoriëntabel.

Budget Verschil kolom

Het programma berekent het verschil tussen het saldo en de waarde in de Budget kolom in de Budget Verschil kolom.

Afdruk per periode

Bij het afdrukken per maand of kwartaal verdeelt het programma de waarde aangegeven in de Budget kolom in maandelijkse of kwartaal hoeveelheden.

Het programma gaat als volgt te werk voor de onderverdelingen:

  • Het aantal maanden, gebaseerd op de begin- en einddatum aangegeven in de boekhoudingseigenschappen (menu Bestand -> Eigenschappen en basis gegevens) wordt berekend.
  • Het begrootte bedrag wordt gedeeld door het aantal berekende maanden.
  • Eventuele afrondingsverschillen worden opgeteld bij de laatste maand.

Als u bijvoorbeeld een bedrag van 10.000 heeft aangegeven wordt dit verdeeld in 11 maandelijkse bedragen van 833,33 en een van 833,37.

Als afdrukken per kwartaal is geselecteerd wordt de waarde van het kwartaal de som van de aparte maanden en niet de waarde van het jaar gedeeld door het aantal kwartalen.

Als u een verschillende planning wilt per maand of per kwartaal moet u de planning met de Budgettabel gebruiken.

 

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email