De Budget tabel

In dit artikel

In de Budgettabel wordt de begroting ingevoerd. De opzet ervan is identiek aan die van de Transactiestabel. Het gebruik van bepaalde kolommen is afhankelijk van het werken met een Inkomsten/Uitgaven boekhouding of met een systeem van Dubbel boekhouden.

Financiële mutaties invoeren in de begroting

Financiële begrotingsmutaties worden ingevoerd in de Budgettabel. Dit lijkt op het invoeren van boekhoudtransacties maar dan voor toekomstige mutaties.
Geef voor ieder gebeurtenis in het budget aan:

 • De datum wanneer de gebeurtenis plaatsvindt.
 • De herhalingscode voor terugkeren de boekingen (de frequentie van de herhalingen).
 • Een mogelijke beschrijving.
 • De rekeningen die bij de boeking zijn betrokken.
 • Het bedrag van de boeking.

Er zijn twee soorten transacties:

 • Enkelvoudige, die op een bepaalde datum gebeuren.
 • Herhalende, die met een bepaalde frequente gebeuren.
  In dit geval worden ze maar één keer ingevoerd bij hun eerste voorkomen, met een herhalingscode.
  Voor een automatische prognose over meerdere jaren voert u herhalingscode "Y" in voor alle bewerkingen die op jaarbasis herhaald worden.

Herhaling

Om een herhalende boeking aan te geven moeten de volgende kolommen worden gebruikt:

 • Herhaling.
  Invoeren van een "M" voor maandelijks bijvoorbeeld is hetzelfde als het invoeren van de mutatie voor alle volgende maanden.
  Als er geen herhalingscode wordt toegekend vindt de transactie maar één keer plaats.
 • Einde (Datum).
  Te gebruiken in combinatie met Herhalen als een indicatie van de laatste datum waarop de operatie herhaald moet worden.
 • Totaal.
  Het totale bedrag voor het lopende jaar.

Terugkerende mutaties kunnen worden aangegeven. Deze worden eenmaal ingevoerd en het programma zorgt dan voor het uitvoeren van de herhalingen.
Herhaling is de centrale functie voor budgettering met Banana en is nuttig om vier redenen:

 1. Budgettering gaat heel snel omdat terugkerende mutaties zoals rente, bankkosten, salarissen en zo voort worden ingevoerd als een enkele boeking.
  Als de gebruiker de transactie eenmaal voor de eerste keer heeft ingevoerd herhaalt het programma deze automatisch.
 2. Het programma kan financiële prognoses maken voor meerdere jaren.
  • Niet alleen herhalende bewerkingen voor iedere maand of kwartaal worden aangegeven maar ook de zich jaarlijks herhalende. De "Y" herhalingscode markeert de bewerkingen die ieder jaar herhaald worden.
   • Afschrijving en andere einde-jaars bewerkingen.
   • Andere bedragen die op jaarbasis voorkomen.
 3. Herhaling kan gekoppeld worden aan een formule om een voortgang te creëren.
 4. Wanneer u uw begroting aanpast, door de betrokken rij te veranderen, worden alle andere gegeven onmiddellijk bijgewerkt.

  Begroten met hoeveelheden en prijzen

  Hoeveelheden en prijzen per eenheid kunnen worden ingevoerd. Op deze manier berekent het programma automatisch het bedrag van de transactie.
  Voor een restaurant bijvoorbeeld kunt u het aantal maaltijden dat geserveerd wordt aangeven en de gemiddelde kosten ervan.
  Hiermee krijgt u een idee van de elementen waaruit uw begroting is opgebouwd, Door de prijzen per eenheid te veranderen kunt de invloed van de verandering onderzoeken.

  Berekeningsformules

  In de kolom Formule kunnen Javascriptformules worden ingevoerd.
  U kunt berekeningen invoeren, variabelen toekennen en gebruiken en functies aanroepen.

  Er zijn functies waarmee u de begrotingsgegevens tot op dat punt kunt gebruiken.
  Voorbeelden van gebruik:

  • Berekening van afschrijving.
   Als de waarde van een investering wordt veranderd wordt de afschrijving aangepast.
  • Berekening van interest.
   Interest wordt berekend op actuele basis (365/365 dagen).
  • Berekening van commissie.
   Pas een percentage toe op verkopers gebaseerd op winsten voor een bepaalde periode.

  Met formules kunt u de gekoppelde transacties automatiseren. Hogere winsten zullen leiden tot hogere commissies en lagere interest. Lagere investeringen zullen automatisch leiden tot lagere afschrijvingen en interest..

  help_id
  accounting::budget

  Deze documentatie is verouderd

  De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

  Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email