Planning gebaseerd op de Dubbel boekhouden methode

In dit artikel

Het planningsysteem van Banana Boekhouding is gebaseerd op de methode van het Dubbel boekhouden, dezelfde methode die ook voor de boekhouding wordt gebruikt.
Het doel is om altijd de rekening van herkomst (credit) en een rekening van bestemming (debet) aan te geven. Hierdoor heeft u een nauwkeurig beeld van de kapitaalstromen en krijgt u een compleet beeld dat ook omvat:

 • Balansprognoses, dus met betrekking tot de financiële situatie, de lliquiditeit, de activa, het vermogen van derden en het eigen vermogen.
 • Winst- en verliesprognose: opbrengsten, kosten en resultaat van het jaar.

Plannen, uitvoeren, nachecken

De planning van Banana Boekhouding is een integraal onderdeel van de Plannen - Uitvoeren - Navolgen cyclus.
U heeft een constante en dynamische controle over de financiële situatie en de evolutie.

Plannen_uitvoeren_controleren

Planning en boekhouding in één enkel bestand

Hetzelfde bestand bevat zowel boekhoudkundige als planningsgegevens. U kunt beginnen met een bestand om de boekhouding bij te houden en later de planning toevoegen, of u kunt beginnen met een bestand om de planning bij te houden en vervolgens ook de boekhouding te beheren.

Gemeenschappelijke elementen

 • Basisgegevens van de boekhouding
  Koptekst, valuta, boekhoudperiode, adres, andere parameters.
 • Tabel Rekeningen en Categorieën
  Waar u het rekeningstelsel met de rekeningen en de totalisatiegroepen instelt.
  • Beginbalans ( Opening kolom)
   Ze worden opgenomen in de Rekeningen-tabel en worden gebruikt als beginsituatie voor zowel de boekhouding (actuele waarden) als de prognoses.
  • Jaarlijks Budget (Budget kolom)
   • Met de Budget tabel
    De kolom "Budget" van het rekeningstelsel wordt beveiligd en het programma geeft de bedragen van het budget aan, berekend op basis van de inhoud van de Budget tabel, die betrekking heeft op de verslagperiode.
   • Als er geen Budget tabel is
    U voert de budgetgegevens handmatig in.
    In de prognose creëert het programma de maandelijkse waarde, waarbij de jaarlijkse waarde wordt gedeeld door het aantal maanden van het boekjaar.
 • De andere tabellen
  • BTW Codes tabel
  • Wisselkoersen tabel

De Boekhoudgegevens (verleden en heden)

 • De Transacties tabel
  Waar de bewegingen van het verleden (historisch) worden geregistreerd.
  De Transacties tabel is altijd aanwezig in het boekhoudbestand. Als u hem niet gebruikt, kunt u de tabel onzichtbaar maken.
 • Huidige waarde (boekwaarde, verleden en heden)
  Het is het saldo of de beweging van de periode voor een rekening of groep.
  In de rapporten kunt u de kolom Huidige waarde zien.
  Dit zijn de waarden die zijn berekend op basis van boekhoudkundige gegevens, berekend met inachtneming van de
  • Beginbalans (Rekeningentabel)
  • De bewegingen van de Transacties tabel
 • Rekeningkaart (historisch)
  Dit zijn de transacties van een rekening of groep die op basis van de beginbalans en de transacties zijn opgesteld.

De Budgetgegevens

Dit zijn de prognoses, de begrotingen en de planning.
In het programma wordt de term "Budget" altijd gebruikt voor gegevens die betrekking hebben op de toekomst.

 • De Budget tabel
  U voert hier de toekomstige bewegingen in, geplande bewegingen
  De methode is dezelfde als die van Transacties tabel, er zijn dezelfde kolommen, plus andere specifieke voor de planning
  Bewegingen met betrekking tot de toekomst, ingevoegd in de Budget tabel:
  • Statische waarden (zoals in de Transacties tabel).
  • Die rekenformules gebruiken, die het programma oplost bij het berekenen van de prognose.
  • Repetitieve bewegingen, die het programma gebruikt voor het automatisch maken van prognoses.
   Ze kunnen ook rekenformules bevatten.
 • De Budgetwaardes (toekomst)
  De geraamde waarde. In de rapporten kunt u de kolom van de te verwachten waarde zien.
  Berekend rekening houdend met
  • Beginbalans (Rekeningentabel)
  • De bewegingen van de Budgettabel (indien aanwezig).
  • Indien de Budgettabel niet aanwezig is, gebruik dan de waarde die is opgenomen in de kolom Budget van de tabel Rekeningen- of categorieën tabel.
 • Rekeningkaart Budget (toekomst)
  Dit zijn de transacties van een rekening of groep die op basis van de beginbalans en de Budget transacties zijn opgesteld.

Afwijkende waarden

Verschil tussen de begroting en de huidige (werkelijke, definitieve) waarden.
In de rapporten staat de vergelijkingskolom, die de afwijking weergeeft.  

Gemengde projectiewaarden (vanaf een bepaalde datum)

De waarde op een bepaalde datum in de toekomst wordt als volgt berekend:

 • Tot de aangegeven startdatum op basis van de huidige waarden.
 • Vanaf de aangegeven datum op de budget waarden.

Gemengde projectiewaarden zijn alleen beschikbaar via scripts en de webserver.

Boekhoudingstypen

Voor het invoeren van boekingen of budgetbewegingen wordt de door u gekozen boekhoudmethode gebruikt

 • Inkomsten en Uitgaven (Cash Manager en Boekhouding Inkomsten en Uitgaven)
 • Dubbel boekhouden (Dubbel boekhouden en Boekhouden met vreemde valuta).

Intern gebruikt het programma voor de berekening van de prognoses altijd de motor op basis van het Dubbel boekhouden. De resultaten en de rapportage die u krijgt zijn dan ook zeer vergelijkbaar.

Boekhoudings-, plannings- en prognoseperiode

De boekhouding of de prognose is altijd gerelateerd aan een periode. De volgende periodes worden onderscheiden:

 • Boekhoudperiode
  Het is de periode die is gedefinieerd in de bestandseigenschappen, met begin- en einddatum.
 • Planningsperiode
  Dit is de periode waarvoor de planningsgegevens worden ingevoerd.
 • Prognoseperiode
  Dit is de periode die door het programma wordt gebruikt om de prognose te berekenen. Deze wordt aangegeven op het moment dat een afdruk wordt aangevraagd.

Onderverdeling per periode

Bij de planning, met de Dubbel boekhouden methode, heeft elke operatie zijn eigen datum. Vóór het afdrukken kiest de gebruiker of hij de prognose per maand, kwartaal, semester of jaar wil hebben en het programma berekent alles automatisch. Het is niet meer nodig om, zoals bij berekeningstabellen, aan het begin te bepalen of er prognoses per maand, kwartaal of jaar moeten worden gemaakt en de bedragen handmatig in kolommen te verdelen.

Automatische projecties

Dankzij de mogelijkheid om aan te geven dat bepaalde handelingen in de toekomst worden herhaald, beschikt het programma over de nodige elementen om de prognoses voor de komende jaren automatisch voor te bereiden. Zo kunt u zien hoe de inkomsten, kosten, liquiditeit en andere activa en passiva zich in de komende weken, maanden, kwartalen en jaren zullen ontwikkelen.

Details bij alle bewerkingen

Bij de Dubbel boekhouden methode worden de prognoses voorbereid door het invoeren van transacties. Het programma is in staat om de rekeningkaart te presenteren met de gedetailleerde bewegingen voor elke rekening. Deze visie is zeer nuttig voor verdere details en is een ander voordeel van een liquiditeitsgerichte planning, die moeilijk te bereiken is met spreadsheets.

Het berekeningsjournaal

De basis voor alle boekhouding en budgetverwerking is het berekeningsjournaal. Voor het opstellen van de balans, de Winst- en verliesrekening, de rekeningkaarten en de BTW-overzichten maakt het programma een interne gegevensstructuur aan die het berekeningsjournaal wordt genoemd. De bewegingen zijn toegankelijk via de Accounting API met de Journal() functie.

De logica voor het maken van het berekeningsjournaal is als volgt:

 • Het wordt aangemaakt op basis van de door de gebruiker ingevoerde gegevens.
 • Voor elke financiële beweging, inclusief de openingsbalansen, is er een rij, waarin de belangrijkste elementen staan:
  • Oorsprong
   Geeft aan of de transactie verband houdt met de (lopende) boekhouding of met de (begrotings)planning.
  • Type verrichting
   Openingsbalans, beweging, overdracht, factuurvergoeding.
  • Datum (de relevante datum)
  • Beschrijving
  • Rekening
  • Type Rekening
   Geeft aan of het een normale rekening is of een kosten- of winstcentrum.
  • Bedrag (basisvaluta van de boekhouding)
   Positieve waarden duiden op een toename (debet), terwijl negatieve waarden duiden op een afname (credit).
  • Bedrag in rekeningsvaluta
  • Andere kolommen
   • Alle kolommen die aanwezig zijn in de Transacties tabel.
   • Verschillende andere die worden gebruikt voor berekeningen.

Bij elke herberekening wordt het berekeningsjournaal geleegd en vervolgens worden toegevoegd:

 • De rijen van de huidige bewegingen (met betrekking tot de eigenlijke boekhouding).
 • De rijen van de budgetbewegingen.

De rijen van de huidige waarden (effectief)

De rijen voor de huidige waarden worden toegevoegd aan het tijdelijke journaal vanuit:

 • Beginbalansen in de Rekeningen tabel
  Voor elke rekening met een saldo wordt een rij aangemaakt.
  • De datum is de begindatum van de boekhouding.
  • De rekening is de rekening.
  • Het bedrag is het beginsaldo.
 • Boekhoudbewegingen uit de Transacties tabel
  Als de beweging meerdere rekeningen heeft, een Debet rekening, een Credit rekening, BTW-rekening, kostenplaats, wordt voor elke rekening één rij gegenereerd met het overeenkomstige bedrag in positief of negatief.

De rijen van de budgetwaarden

De rijen voor de budgetwaarden worden toegevoegd aan het tijdelijke journaal vanuit:

 • Beginbalansen in de Rekeningen tabel
  Come per i valori contabili, per ogni conto con un saldo, viene creata una riga di preventivo.
 • Plannings-bewegingen (met de Budget tabel)
  Net als voor de boekhouding, worden voor elke beweging op de rekening rijen gecreëerd vanuit de Budget tabel
  • De statische, met alle ingestelde waarden.
  • Herhaalde bewegingen
   • Gedurende de gehele gedefinieerde projectieperiode, gebaseerd op de herhalingscode, maakt het programma duplicaten aan van de budgetrijen en stelt het de datum in.
   • Het programma genereert de herhaalde rijen op basis van de inhoud van de kolommen Begindatum, Einddatum en Herhalen.
   • Als de projectieperiode het kalenderjaar is en er in januari de huurbetaling is met maandelijkse herhaling, maakt het programma duplicaten voor de volgende 11 maanden.
   • Als de transactie op 31 januari plaatsvindt, voor maanden die geen 31 dagen hebben, is de dag de laatste van de maand.
   • Als de eerste transactie op 28 maart plaatsvindt en de herhalingscode als einde van de maand wordt aangegeven, wordt het in de volgende maanden de laatste dag van de maand.
  • Net als bij de boekhoudbewegingen wordt er, als er meerdere rekeningen op de budgetrij staan, voor elke rekening één rij gegenereerd.
 • Bewegingen vanuit het jaarlijkse budget (indien er geen Budgettabel is)
  Als er geen Budgettabel is, worden de budgetrijen gemaakt op basis van de inhoud van de kolom Budget in de tabel Rekeningen en Categorieën:
  • Er wordt berekend hoeveel maanden er in de boekhoudperiode zijn.
  • Voor elke maand wordt een rij aangemaakt.
  • Het bedrag in deBudgetkolom wordt gedeeld door het aantal maanden.
  • Als er een afrondingsverschil is, wordt er een extra rij gemaakt voor de laatste maand.

Zodra de aanmaak afgerond is, worden de rijen in oplopende volgorde gesorteerd.

Berekening Bedrag kolom

Zodra het berekeningsjournaal is aangemaakt, wordt de inhoud van de hoeveelheidskolom van alle Budgetrijen, die een formule of hoeveelheid of eenheidsprijs bevatten, herberekend.

Risoluzione delle formule in Javascript:

 • Creatie van een Javascript-interpreter
  Elke keer dat het berekeningsjournaal wordt aangemaakt, wordt ook een exemplaar van een Javascript interpreter, specifiek voor de resolutie van de Budget formules, aangemaakt.
 • Javascript-interpreter initialisatie
  De Javascript interpreter wordt geïnitialiseerd door het uitvoeren van scripts.
  • De standaard scripts van Banana Boekhouding.
  • De inhoud van het bestand _budget.js eventueel aanwezig in de Documenten tabel.
   Op deze manier kan de gebruiker variabelen initialiseren of zijn eigen rekenfuncties creëren.
    
 • Resolutie van formules
  • De formules in de rijen van het tijdelijke journaal worden één voor één opgelost in de progressieve datumvolgorde.
  • De status van de Javascript interpreter blijft na elke bewerking behouden, zodat de formule kan verwijzen naar variabelen die zijn gedefinieerd in een rij met een eerdere datum.
  • De formules in de herhalingsregels worden ook in datumvolgorde uitgevoerd, dus het resultaat varieert afhankelijk van wanneer het wordt uitgevoerd.

De berekeningsvolgorde is als volgt

 • De budgetrijen worden dan in volgorde van datum verwerkt (als ze dezelfde datum hebben in de volgorde van binnenkomst).
 • Het bedrag van de transactie wordt met deze prioriteit berekend:
  • Als er een formule is, door hem op te lossen
  • Als de hoeveelheid en de prijs aanwezig zijn, door te vermenigvuldigen
  • In het andere geval blijft de waarde in de kolom "Bedrag" behouden.
 • Bij de boekhouding wordt eerst de formule "bedrag in valuta" uitgevoerd en vervolgens de formule "bedrag in basisvaluta"
  Als er geen formule "bedrag in basisvaluta" is, hervat het programma de historische wisselkoers en berekent het de tegenwaarde in de basisvaluta.
 • Voor de boekhouding met BTW wordt de BTW opnieuw berekend op basis van het bedrag van de transactie.
 • De eerder verwerkte rijen worden gebruikt voor de berekening van de volgende rijen.
  • Het saldo van de rekeningen, op de datum van de budgetrij, zal enkel de eerder verwerkte bedragen bevatten.
  • Als u bij een transactie in februari een formule gebruikt om het saldo voor het hele jaar te berekenen, verkrijgt u toch alleen het saldo tot februari.

Berekening kolom Totaal van de Budget tabel

De kolom Totaal wordt automatisch berekend en bevat het totale bedrag van de begroting voor de boekhoudperiode zoals aangegeven in de bestandseigenschappen (begin- en einddatum van de boekhouding).

 • Als het om één enkele operatie gaat, is het totaal gelijk aan het bedrag.
 • Indien het een terugkerende operatie betreft, is het Totaal de som van de bedragen van alle herhalingen die binnen het boekjaar vallen.
 • De kolom Totaal is leeg als de datum voor of na de boekperiode ligt.

Berekening van de huidige waarde, budget en vergelijking

Zodra het berekeningsjournaal is gegenereerd, wordt het gebruikt om de balans en alle andere berekeningen die nodig zijn voor de boekhouding te berekenen.

Voor de in het rapport gedefinieerde periodes berekent het programma:

 • De huidige waarde (gebaseerd op de Transacties).
 • De Budgetwaarden

De volgende waarden worden berekend voor actuele en budgetwaarden:

 • Saldo aan het begin van de periode.
 • Debet beweging
 • Credit beweging
 • Beweging (Totaal)
 • Saldo op het einde van de periode (begin + beweging)

Ook worden vergelijkingen tussen Huidig en Budget berekend:

 • Absolute variatie (Budget - Huidig).
 • Procentuele variatie

Automatische en handmatige herberekening

De budgetwaarden worden automatisch herberekend:

 • Als er een wijziging is in de Budget tabel.
 •  Als er een wijziging is in de begin- of einddatum van de boekhouding.
 • Als er een wijziging is in de Rekeningen tabel.
 • Wanneer een rapport wordt opgevraagd en de Transacties tabel is aangepast.

Na elke herberekening werkt het programma automatisch bij:

 • De Budget kolom in de tabel Rekeningen en Categorieën.
 • De kolom Totaal in de Budget tabel..

Als u de BTW-tabel of het bestand _budget.js of andere Javascript-bestanden die bij de berekening van de formules worden gebruikt, wijzigt, moet u handmatig een herberekening uitvoeren (Commando Boekhouding controleren en opnieuw berekenen)

De berekeningssnelheid is afhankelijk van:

 • Aantal rekeningen en groepen in de tabel Rekeningen en Categorieën
 • Aantal rijen ingevoerd in de Budget tabel.
 • Aantal rijen met herhaling
 • Aanwezigheid van formules.
 • Ingestelde planningsperiode. Hoe langer de periode, hoe groter het aantal herhalingsrijen.

Handmatige herberekening

Als de berekening lang duurt, kan het moeilijk zijn om gegevens in de Budget tabel in te voeren. U kunt overschakelen naar handmatige herberekening door de optie Totalen handmatig opnieuw berekenen aan te vinken, via Menu BestandBestands- en Boekhoudingseigenschappen -> Tabblad Opties.
Om de bijgewerkte waarden te krijgen, gebruikt u het commando Totalen opnieuw berekenen.

 

 

 

 

 

 

 

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email