TypeDoc Kolom

In deze kolom kunt u speciale rijen in de factuur laten afdrukken, zoals subtotalen, opmerkingen, of een ander factuuradres. (Als deze kolom niet zichtbaar is kunt u deze zichtbaar maken met het commando Kolommen instellen van het menu Gegevens).

Subtotalen

Om subtotalen of betalingsvoorwaarden in te voeren in de factuur moet u extra transactierijen invoeren in de Transactietabel.

  • In de kolom Type voer '10:' in en kies in het uitklapmenu Totaal; de tekst 10:Totaal wordt getoond. Voer nog een ":" in en kies Totaal 1
  • Voer in de kolom Beschrijving een toepasselijke beschrijving in voor het totaal (bijvoorbeeld, Totaal verkopen).
  • Voer het factuurnummer is (verplicht als u het totaal afgedrukt wilt hebben).

Specifieke betalingsvoorwaarden per individuele factuur

Om betalingsvoorwaarden in de factuur in te voeren moet u:

  • Een extra rij met hetzelfde factuurnummer invoeren in de Transactiestabel.
  • In de kolom Type voer '10:' in en kies van het uitklapmenu Betalingsvoorwaarden; de tekst 10:ter wordt getoond.
  • Voer in de kolom Beschrijving een toepasselijke beschrijving in (bijvoorbeeld, 30 dagen, 60 dagen).

Als de factuur wordt afgedrukt wordt de ingevoerde waarde getoond als betalingsvoorwaarde.


Alle opties Document Type 10: kolom: (factuur)

 

10 :adr :fna;Voornaam
:lna;Naam
:bna;Naam bedrijf/organisatie
:str1;Adresregel 1
:str2;Adresregel 2
:str3;Adresregel 3
:cod;Postcode
:cit;Stad
:sta;Provincie
:cou;Land

Factuuradres dat anders is dan het adres in de Rekeningentabel, Adressen weergave

10 :gre   Groet
10 :not   Opmerking
10 :ter   Betalingsvoorwaarden
10 :par   Instelling
Zie: Report Apps, aangepaste gegevens afdrukken (Engelstalig)
10 :tit   Document titel
De titel 'Factuur' kan vervangen worden door een ander woord, bijvoorbeeld 'Prijs indicatie'.
10 :tot :0;Total Level 0
:1;Total Level 1
:2;Total Level 2
Subtotaal items

    
 

product

Help us improve the documentation

We welcome feedback on how to improve this page.

Tell us what theme needs a better explanation or how to clarify a topic.

Share this article: Twitter | Facebook | Email