De factuur aanpassen - Kolomopties Type

De kolom Type in de Transactiestabel kan gebruikt worden om commando's te definiëren die nodig zijn om specifieke gegevens voor uw factuur af te drukken.
Om de kolom weer te geven vinkt u TypeDoc aan via menu GegevensKolommen instellen....

Gegevens invoeren

Zodra de kolom wordt weergegeven, kunt u doorgaan met het invoeren van uw gegevens. U moet:

 • Een lege rij toevoegen na de Datum van de factuur.
 • De datum van de factuur invoeren in de kolom Datum.
 • De vereiste parameter invoeren in Type kolom (zie de tabel hierna).
 • Het factuurnummer invoeren in de kolom Factuur.
 • De gegevens die op de factuur afgedrukt moeten worden in de kolom Beschrijving.

Factuur aan de klant

Door 10: in de Type kolom in te typen worden alle mogelijke beschikbare opties om gegevens van uw factuur aan te passen weergegeven.

Factuur gegevens Kolom Type kolom Beschrijving

Klant adres

Als een ander adres dan het adres gedefinieerd in de Rekeningentabel nodig is kan het gespecificeerd worden door de juiste opties te gebruiken.

Geef elementen van het adres aan in aparte rijen (voornaam, achternaam, adres...).

10:adr

10:adr:fna
10:adr:lna
10:adr:bna
10:adr:str1
10:adr:str2
10:adr:str3
10:adr:cod
10:adr:cit
10:adr:sta
10:adr:cou

 

Voer voornaam in
Voer achternaam in
Voer naam van het bedrijf/organisatie in
Voer regel 1 van het adres in
Voer regel 2 van het adres in
Voer regel 3 van het adres in
Voer de postcode in
Voer de plaats in
Voer de provincie in
Voer het land in
 

Groet

Na de details van de factuur kunt u een regel met een groet aan het eind toevoegen.

10:gre Voer uw groet in

Eindopmerkingen

Een of meer rijen met opmerkingen kunnen ingevoegd worden na de details van de factuur en voor de groet.

10:not Voer uw opmerkingen in

Instelling (geavanceerd)

Als u gepersonaliseerde gegevens wilt afdrukken op de factuur kunt u de van toepassing zijnde instelling gebruiken.

Deze optie is bedoeld voor gebruikers met kennis van JavaScript programmering. Hiermee kunt de layout van de factuur veranderen door de instellingen te gebruiken die via dit commando aangegeven worden.

Voor meer informatie zie de pagina over Aagepaste gegevens afdrukken (Engelstalig).

10:par Voer uw aangepaste gegevens in

Betalingsvoorwaarden

Indien u een andere tekst voor de betalingsvoorwaarden wilt aangeven voer dan de gewenste tekst in. Deze wordt weergegeven op de factuur.

10:ter Voer de alternatieve tekst voor de betalingsvoorwaarde in.

Titel

Als u de standaard factuurtitel niet wilt gebruiken kunt u aan andere kiezen.

10:tit Voer uw tekst voor de factuurtitel in

Subtotaal items

In de tabel met factuurgegevens kunt u de subtotalen voor de artikelen invoeren.

10:tot

10:tot:0
10:tot:1
10:tot:2

 

Voer niveau 0 subtotaal in
Voer niveau 1 subtotaal in
Voer niveau 2 subtotaal in

Subtotalen

Om subtotalen in te voegen moet u extra rijen in de transactietabel toevoegen:

 • Voer 10 in de Type kolom in; kies :tot uit het uitklapmenu, 10:tot wordt weergegeven. Kies of type :1 in
 • Voer een toepasselijke beschrijving in de kolom Beschrijving in (bijvoorbeeld Totaal goederen)
 • Voer het factuurnummer in (als het nummer ontbreekt wordt het totaal niet afgedrukt).

facturen met subtotalen invoeren

Voorbeeld van een factuur met subtotalen.
Een factuur met subtotalen afdrukken

Alternatieve tekst voor betalingsvoorwaarden

Het is mogelijk uw eigen omschrijving te definiëren voor betalingsvoorwaarden voor iedere factuur. Deze vervangt de bestaande tekst voor de vervaldatum.

 • Voeg een extra regel met hetzelfde factuurnummer in de transactiestabel in.
 • Type 10: in de kolom Type en kies :ter van het uitklapmenu,
 • Voer in de kolom Beschrijving uw tekst in (bijvoorbeeld 30 dagen, 60 dagen, etc. ..).

Als de factuur wordt afgedrukt wordt de waarde weergegeven die als betalingsvoorwaarde is toegekend.
 

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email