Facturen afdrukken

Dit is het dialoog venster voor het afdrukken van de facturen.
Door met OK te bevestigen krijgt u een voorbeeld van de factuur te zien.

Selecteren

Factuurnummers

Om specifieke facturen af te drukken geeft u aan:

  • Het factuurnummer voor een enkele afdruk ervan.
  • Nummers gescheiden door comma's "1,3,6" voor afdrukken van meerdere facturen.
  • Nummers gescheiden door streepjes "1-3" voor afdrukken van een opvolgende reeks van facturen.
    Als het factuurnummer zelf een streepje '-' bevat, bijvoorbeeld als u een factuurnummer '2016-1' hebt, moet dit ingesloten zijn door accolades {} om de nummering te onderscheiden van een documentreeks {2016-1}-{2016-3}.

Facturen vanaf

Met deze optie kunt u alle facturen afdrukken die binnen een geselecteerde periode vallen. U moet een begin- en een einddatum invoeren.

Niet-afgedrukte facturen

Facturen waarvan de kolom Afgedrukt van de Transactiestabel leeg is worden afgedrukt. Met deze selectie worden daardoor alle niet-afgedrukte facturen afgedrukt.

Kolom 'Afgedrukt' bijwerken na het afdrukken

Het programma werkt de inhoud van deze kolom bij nadat de voorbeeldafdruk gemaakt is door de tekst '1' erin te zetten. Hiermee kan het commando Niet-afgedrukte facturen selecteren alleen de facturen af drukken die nog niet afgedrukt zijn.

U kunt deze kolom zichtbaar maken met het commando Kolommen instellen van het menu Gegevens.

Layout

Met stijlen kunt u de layout van de factuur veranderen.
Met de stijlen kunt u de layout van de factuur aanpassen. Er zijn modellen beschikbaar met logo's, een hoeveelheid kolom of met bijgevoegde betalingsstrook.

Andere Modellen...

U kunt deze knop gebruiken om uw modellen/stijlen bij te werken naar de nieuwste versies of om uw eigen modellen toe te voegen.

Instellingen...

U kunt met deze knop specifieke parameters voor de geselecteerde stijl instellen. Zie de uitleg op de pagina Modellen voor meer informatie.
De belangrijkste opties zijn Pagina koptekst opnemen (ja/nee), kleuen kiezen, afhankelijk van de gekozen stijl.

help_id
DlgStampaFatture

Help us improve the documentation

We welcome feedback on how to improve this page.

Tell us what theme needs a better explanation or how to clarify a topic.

Share this article: Twitter | Facebook | Email