Facturen afdrukken

In dit artikel

Het dialoogvenster Facturen afdrukken is toegankelijk vanuit het menu Taken KlantenFacturen afdrukken.

Nadat u de afdrukopties hebt gekozen, drukt u op de knop OK om een voorbeeld van de factuur te bekijken.

Sectie afdrukken

Factuurnummers

Om specifieke facturen af te drukken geeft u aan:

  • Het factuurnummer voor een enkele afdruk ervan.
  • Nummers gescheiden door comma's "1,3,6" voor afdrukken van meerdere facturen.
  • Nummers gescheiden door streepjes "1-3" voor afdrukken van een opvolgende reeks van facturen.
    Als het factuurnummer zelf een streepje '-' bevat, bijvoorbeeld als u een factuurnummer '2016-1' hebt, moet dit ingesloten zijn door accolades {} om de nummering te onderscheiden van een documentreeks {2016-1}-{2016-3}.

Facturen vanaf

Met deze optie kunt u alle facturen afdrukken die binnen een geselecteerde periode vallen. U moet een begin- en een einddatum invoeren.

Niet-afgedrukte facturen

Facturen waarvan de kolom Afgedrukt van de Transactiestabel leeg is worden afgedrukt. Met deze selectie worden daardoor alle niet-afgedrukte facturen afgedrukt.

Layout

Met de stijlen kunt u de layout van de factuur aanpassen. Er zijn modellen beschikbaar met logo's of met een hoeveelheid kolom.

Andere Modellen...

Met deze knop gaat u naar het dialoogvenster Apps beheren, waar u uw modellen bijwerkt naar de meest recente versie, of uw eigen modellen toevoegt.

Instellingen...

U kunt met deze knop specifieke parameters voor de geselecteerde stijl instellen. Zie de uitleg op de pagina Modellen voor meer informatie.
De belangrijkste opties zijn:

  • Pagina koptekst opnemen,
  • Kleuren kiezen

Kolom 'Afgedrukt' bijwerken na het afdrukken

U kunt deze kolom zichtbaar maken met het commando Kolommen instellen van het menu Gegevens.

Het programma werkt de inhoud van deze kolom bij nadat de voorbeeldafdruk gemaakt is door de tekst '1' erin te zetten. Hiermee kan het commando Niet-afgedrukte facturen selecteren alleen de facturen af drukken die nog niet afgedrukt zijn.

Sectie Opties modellen

In dit tabblad is het mogelijk om voor elke taal specifieke teksten toe te voegen, zoals een groet of uw bankgegevens om de betaling te vergemakkelijken.
Afhankelijk van de taal van de klant zal het programma aan het einde van de factuur de opgeslagen teksten voor de aangegeven taal weergeven.

Selecteer het menu Taken KlantenFacturen afdrukkenOpties modellen, voer de gewenste tekst in en druk vervolgens op OK. U ziet het afdrukvoorbeeld.

Facturen afdrukken venster opties modellen

 

help_id
DlgStampaFatture

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email