Facturen in andere valuta's afdrukken

In dit artikel

U kunt facturen ook afdrukken in verschillende valuta

  • U moet een vreemde valuta boekhoudbestand gebruiken.
  • Facturen worden afgedrukt in de valuta van de klantenrekening.
    Als u facturen in verschillende valuta naar dezelfde klant wilt sturen moet u rekeningen in verschillende valuta aanmaken voor dezelfde klant.

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email