Modellen

In dit artikel

Nieuwe layout

In de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus vindt u een nieuwe, zeer aanpasbare layout, namelijk de universele UNI11 layout.
Veel van onze klanten hebben het al geprobeerd en zijn er enthousiast over. Wij raden u aan onmiddellijk over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

Voorgedefinieerde modellen

Er zijn verscheidene modellen voor facturering, het versturen van herinneringen en het afdrukken van overzichten beschikbaar in het programma. De afdrukkarakteristieken zijn verschillend voor ieder model.

De modellen zijn te bereiken via Taken>Klanten>Facturen afdrukken

Beschikbare modellen

De parameters van een model veranderen

Elke parameter kan ingesteld en veranderd worden voor ieder model, zoals bijvoorbeeld het al dan niet invoegen van een koptekst, het invoeren van de hoogte (in mm) van een logo (wanneer aanwezig), het veranderen van de kleuren van de lettertekens of achtergrond. Zò doet u dat:

  • Kies het commando Facturen afdrukken... van het Taken -> Klanten menu
  • Onder Layout, het gewenste model selecteren
  • Klik op Instellingen... om uw voorkeuren in te stellen.

Een ander model kiezen

  • Kies het commando Facturen afdrukken... van het Taken -> Klanten menu
  • In de Layout box kunt u alle modellen zien die gedownload zijn vanuit het commando Apps beheren... (Apps menu)
  • Om een ander model te verkrijgen, selecteer één van de andere modellen in de lijst of klik op de knop Andere modellen... om terug te gaan naar het dialoogvenster Apps beheren... en nieuwe modellen te downloaden.

Voorgedefinieerde modellen bijwerken

De standaard modellen kunnen automatisch worden bijgewerkt vanuit het venster Apps beheren:

  • Vanuit het Apps menu, selecteer het commando Apps beheren...
  • Klik op de knop Apps bijwerken onderaan het venster.

Creëer uw eigen factuur

Met Banana kunt u programmeren hoe u de factuur eruit wilt laten zien. Als geen van de voorgedefinieerde modellen voldoet aan uw wensen kunt u uw eigen modellen maken door een bestaand model aan te passen of een geheel nieuw model creëren, maar hiervoor is wel kennis van de Javascript programmeertaal nodig.

Zie voor meer informatie de pagina How to create your own invoice (Engelstalig).

Factuur Model

In de verschillende beschikbare modellen worden verschillende parameters behandeld:

BTW informatie afdrukken

De weergave van de BTW bedragen hangt af van het factuur model dat gebruikt wordt. Sommige modellen geven bedragen inclusief BTW en andere geven bedragen weer exclusief BTW, en tellen dan de BTW apart op bij het totaal.

Talen

Er zijn modellen beschikbaar in: it = Italiaans, de = Duits, en = Engels, fr = Frans en nl = Nederlands.

Facturen worden afgedrukt in de taal die gedefinieerd is in de voorkeuren van het boekhoudbestand, tenzij een andere taal voor de klant is gespecificeerd. (Rekeningentabel, Adressen weergave, kolom Taal).

Logo

Sommige modellen zijn opgezet om het logo van het bedrijf te gebruiken. Zie de pagina Tabel Documenten voor informatie over het invoegen van uw eigen logo.

Persoonlijke Tekst

U kunt vrij gedefinieerde tekstregels invoeren. Selecteer Taken, Klanten -> Facturen afdrukken en klik op het tabblad Opties modellen. Voer de gewenste tekst in in het bestaande veld in en bevestig met 'OK' om een afdrukvoorbeeld van de factuur te krijgen.

Opmerkingen toevoegen

U kunt opmerkingen toevoegen door eenvoudig transacties toe te voegen met de gewenste tekst met een datum en een factuurnummer. De andere kolommen blijven leeg.

 

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email