De interne overdrachtsrekening

Documentatie •
In dit artikel

Interne overschrijving is een tegoedrekening, die wordt gebruikt om transacties met terugboeking te boeken. Zij wordt met name in de volgende gevallen gebruikt:

  • Naheffings- en terugvorderingsboekingen op de aankoopbelasting (BTW op diensten in het buitenland).
  • Gegevens import in de hoofdboekhouding vanuit het kasboek en creditkaarten.
  • Opname van de nettosalarissen die door de bank worden gedebiteerd, in afwachting van de volledige opname van de brutosalarissen met de verschillende maandelijkse inhoudingen.

Het gebruik van de interne overdrachtsrekening bij het importeren van gegevens vanuit het kasboek of credit kaart

Wanneer de kasboek of creditkaart mutaties in aparte bestanden worden bijgehouden wordt deze rekening gebruikt als een tegenrekening om ervoor te zorgen dat er geen overlappende boekingen in de import zitten van betalingen van de bank aan kas- of creditkaartrekeningen.

  • In het kasboek of creditkaart bestand wordt de ontvangst van gelden geboekt (het saldo van de kasboek- of creditkaartrekening stijgt).
  • De uitgaven van de bankrekening en de stijging in de kasboek- of creditkaartrekening wordt geboekt in het hoofdboekhoudingbestand.

De interne overdrachtsrekening moet worden gebruikt als een tegenrekening, zowel bij het boeken van de opname van de bank (hoofd boekhouding) als bij de betaling vanuit het kasboek of creditkaart (apart bestand).

Als u de kasboek of creditkaart gegevens importeert in de hoofdboekhouding wordt de interne overboekingsrekening op nul gezet:

  • De geïmporteerde gegevens van de kasboek of creditkaartrekening komen in credit van de interne overboekingsrekening.
  • De mutaties met betrekking tot betalingen die reeds ten laste van de bankrekening zijn geboekt, zullen worden gecrediteerd op de interne overboekingsrekening.

Meer details over het importeren met een interne overboekingsrekening vindt u op Gegevens uit het kasboek importeren.

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email