Betalingsherinneringen afdrukken

Documentatie •
In dit artikel

Functie beschikbaar met Banana Boekhouding Plus - elk plan (uitgezonderd de beperkingen van het Free plan)

U kunt de afdruk van de betalingsherinneringen starten via het menu Rapporten → Klanten → Betalingsherinneringen afdrukken.

Afbeelding betalingsherinneringen eerste venster
Het programma maakt automatisch betalingsherinneringen aan uit de achterstallige facturen

  • Naast de afdrukken maakt het programma direct de transacties aan in de transactietabel die gebruikt worden om de geschiedenis van de verstuurde herinneringen te reconstrueren.
  • Deze transacties laten de datum van het document zien en in het documenttype: 16-1 eerste herinnering, 16-2 tweede herinnering en 16-3 derde herinnering.

Gebruik laatste betalingsherinneringen

Als er in de transactietabel herinneringstransacties zijn met de aangegeven datum zal het programma voorstellen deze herinneringen af te drukken.

Aanmaken van nieuwe betalingsherinneringen

Voor alle achterstallige facturen worden automatisch herinneringstransacties aangemaakt in de transactietabel waardoor die kunnen worden afgedrukt. 

Afbeelding betalingsherinneringen tweede venster

Betalingsherinneringen

Het programma laat de achterstallige facturen zien die u kunt uitvinken als u er geen herinnering voor wilt sturen.

Afbeelding betalingsherinnering derde venster

Layout

Er zijn twee layout modellen beschikbaar voor de betalingsherinneringen, één met en één zonder logo (zie Logo instelling). Het is niet mogelijk om er een betalingsstrook, notities en vrije teksten aan toe te voegen. Als u de betalingsstrook nodig heeft gebruikt u Betalingsherinneringen afdrukken vanuit de dialoog Facturen.

Extensies beheren

Gebruik het menu extensies om de layouts bij te werken met de laatste modellen of uw eigen layouts toe te voegen.
Hiermee kunt u van de geselecteerde layout de parameters instellen.
 

help_id
DlgStampaRIchiami
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email