Lijst Klantenfacturen

Documentatie •
In dit artikel

Uitgereikte facturen aan klanten weergeven

Commando: RapportenKlantenUitgereikte facturen...

Voorbeeld dialoogvenster uitgereikte facturen aan klanten

Deze dialoog is identiek voor zowel de menu's Klanten als Leveranciers.
Hieronder leggen we de functionaliteiten met betrekking tot klanten uit, maar deze zijn ook van toepassing op de leveranciers.

Alle klanten (leveranciers)
Toont het Klantensaldo van alle klanten die bij de groep horen die gedefinieerd is in de Klanten- en leveranciersinstellingen.

Alleen gespecificeerde klant (leverancier)
Toont het Klantensaldo van een geselecteerde klant die hoort tot de groep die gedefinieerd is in de Klanten- en leveranciersinstellingen.

De openstaande facturen weergeven

Commando: RapportenKlantenOpen facturen per klant

In deze tabel worden de facturen die een saldo ongelijk nul hebben weergegeven.

Voor vreemde valuta boekhouding: als er niet geboekte wisselkoersverschillen voor een specifieke klant zijn wordt er een regel "Wisselkoersverschil aanpassing" weergegeven die het saldo van de open facturen lijst in evenwicht brengt met het saldo op de rekeningkaart.
Voorbeeld open facturen per klant

De achterstallige facturen weergeven

Commando: RapportenKlanten - Open facturen op vervaldatum

In deze tabel worden de facturen die een saldo ongelijk nul hebben weergegeven, gegroepeerd op vervaldatum.

Voorbeeld achterstallige facturen

De vervaldatum van een factuur kan op verschillende manieren worden ingesteld. Meer informatie vindt u op de volgende pagina: Vervaldata en betalingsvoorwaarden

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email