Adressen | Klanten / Leveranciers register | Leden

Documentatie •
In dit artikel

In de weergave Adres van de rekeningentabel bevinden zich kolommen om de adressen van klanten, leveranciers of leden te beheren.
Adresgegevens zijn essentieel voor het beheer van rekeningen, herinneringen, bonnen en betalingen.

Als de weergave Adres en dus ook de kolommen voor het beheer van adresgegevens ontbreken in de rekeningentabel kunt u deze via het menu als volgt toevoegen:

Voorbeeld dialoogvenster adreskolommen toevoegen in de rekekeningentabel

Dit commando voegt in de rekeningentabel toe:

  • De Adres weergave die de kolommen weergeeft voor het opslaan van adresgegevens.

Gebruik het commando kolommen instellen om de weergave of de volgorde van de kolommen te veranderen.

De kolommen van de weergave Adres

address view columns

Voorvoegsel

De aanspreektitel (Mw,, Dhr., Dr. etc.).

Voornaam

De voornaam van de klant, leverancier of het lid.

Achternaam

De achternaam van de klant, leverancier of het lid.

Organisatie

De naam van het bedrijf of de vereniging.

Straat

De straat waar de klant, leverancier of het lid gevestigd is of woont.

Adres extra

Kolom om andere adresgegevens in te voeren zoals postbus, of een erg lang adres.

Postcode

De postcode.

Plaats

De naam van de stad van de klant, leverancier of het lid.

Land

Het land waarin de stad ligt.

Landcode

De code voor het land.

Taal

U kunt voor iedere klant-, leverancier- of ledenrekening de taal instellen. Hiermee kunt u de documenten (bijvoorbeeld facturen) in hun eigen taal bekijken en afdrukken.
Geef de codes als volgt aan:

  • de - voor Duits
  • fr - voor Frans
  • it - voor Italiaans
  • en - voor Engels
  • es - voor Spaans
  • nl - voor Nederlands
  • zh - voor Chinees
  • pt - voor Portugees
  • ru - voor Russisch
Vaste telefoon

Nummer van de vaste telefoon

Mobiele telefoon

Mobiele telefoon nummer

Fax

Fax nummer

Email werk

E-mail adres

www

Websiteadres van de klant, leverancier of lid

Geboorte

De geboortedatum van de klant, leverancier of lid

Dagen

Aantal dagen waarbinnen de incasso en de betaling gedaan moet zijn

Limiet

Bij creditering wordt de kredietlimiet vermeld, of de debetlimiet als het om een leverancier gaat.

Bank

De naam van de bank van de klant, leverancier of lid

IBAN

Het IBAN nummer van de klant, leverancier of lid

Bank clearing

De identificatie code van de bank van de klant, leverancier of lid

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email