Wisselkoersen tabel

Documentatie •
In dit artikel

In de Wisselkoerstabel kunt u elke valuta en zijn huidige en openingskoers definiëren.

Vóór het invoeren van vreemde valuta transacties is het nodig de parameters te definiëren van de gebruikte valuta in de Wisselkoerstabel.

Voorbeeld wisselkoerstabel

Rijen met en zonder datum

Er zijn twee soorten rijen voor de wisselkoers:

 1. Zonder datum, Referentie wisselkoersen voor het programma.
  Deze worden gebruikt door het programma voor de meest voorkomende omzettingsbewerkingen.
  Voor iedere valuta moet er een wisselkoers rij zijn zonder datum.
  De betekenis is de volgende:
  • Wisselkoers kolom
   Dit is de wisselkoers gebruikt door het programma als huidige wisselkoers of als slotkoers.
   • Huidige wisselkoers.
    • Dit is de wisselkoers die automatisch wordt voorgesteld bij de transacties als er geen historische wisselkoers (wisselkoers rijen met een datum) is.
     Als u de wisselkoers in de wisselkoerstabel verandert worden de wisselkoersen en de bedragen in de rijen van het journaal niet aangepast.
    • Dit wordt gebruikt voor de berekening van de saldo kolom in de rekeningentabel en voor de omzetting naar Valuta 2.
   • Slotkoers.
  • Openingskoers (K.Opening) kolom
   • Deze wordt gebruikt in de rekeningentabel om het beginsaldo van de vreemde valuta om te zetten naar het beginsaldo van de basis valuta van de boekhouding.
   • Als de beginkoers wordt veranderd moet de boekhouding opnieuw worden berekend.
 2. Met datum (historische wisselkoersen)
  In de gevallen die hier worden aangegeven kiest het programma de wisselkoers met een datum gelijk of lager dan de datum van de transactie rij.
  • Als er bij het invoeren van transacties een historische wisselkoers is wordt deze voorgesteld en gebruikt als de standaard wisselkoers.
  • Bij het aanmaken van wisselkoersafwijkingen en als aangegeven wordt dat historische wisselkoersen gebruikt moeten worden.
  • In rijen met een datum wordt de openingskoers niet gebruikt.

Kolommen van de Wisselkoerstabel

Alle kolommen worden weergegeven in de basis weergave.

Datum

De datum voor de wisselkoers.

 • Zonder datum. Voor het programma gebruikte rij met referentiewisselkoersen.
 • Met datum. Historische wisselkoers.

Ref. Valuta

Dit is de valuta die dient als de basis voor de wisselkoers (EUR in ons voorbeeld).

Valuta

Dit is de doel valuta, degene waarin de waarde van de "Ref.Valuta" wordt omgerekend.

Tekst

Een tekst om de vreemde valuta die we gebruiken te omschrijven.

Vastgesteld

Waar of onwaar. Als er een vaste wisselkoers is voer dan in deze kolom "Ja" in. De gebruikte wisselkoers wordt gespecificeerd in de Wisselkoers kolom.

Vermenigv. (Vermenigvuldiger)

De vermenigvuldigingsfactor is doorgaans 1, 100 of 1000 en wordt gebruikt om de effectieve wisselkoers te krijgen. De vermenigvuldigingsfactor wordt gebruikt voor valuta die een erg lage waarde hebben om te voorkomen dat wisselkoersen moeten worden ingevoerd met veel nullen.

In onze modellen wordt de negatieve vermenigvuldigingsfactor (-1) gebruikt in de kolom Vermenigvuldiger van de wisselkoerstabel.
In dit geval:

 • Wordt in de kolom Referentie Valuta de naam van de basisvaluta van de boekhouding ingevoerd
 • Wordt in de kolom Valuta de naam van de vreemde valuta ingevoerd.

Wanneer in de Referentie Valuta en Valuta kolommen de afkortingen van de valuta omgekeerd staan, moet de Vermenigvuldiger op 1 (positieve wisselkoers) gezet worden.

Verander de vermenigvuldigingsfactor niet als er al transacties zijn in dezelfde valuta, anders geeft het programma een foutmelding als gevolg van foute wisselkoersen.

Wisselkoers

Deze kolom laat de actuele wisselkoers of de slotkoers voor de valuta zien, vergeleken met de referentie valuta.
Deze kolom wordt ook gebruikt voor de berekening van het wisselkoersverschillen. Voordat de wisselkoersverschillen berekend worden of het sluiten van de boekhouding moet deze waarde bijgewerkt worden door de slotkoers in te voeren.

De wisselkoers en de vermenigvuldigingsfactor worden toegepast volgens de volgende formules

 • Met vermenigvuldigingsfactor > 0
  Valuta bedrag = Ref. Valuta bedrag * (wisselkoers / |vermenigvuldigingsfactor|)
 • Met vermenigvuldigingsfactor < 0
  Ref. Valuta bedrag = Valuta bedrag * (wisselkoers / |vermenigvuldigingsfactor|)

Openingswisselkoers

Dit is de wisselkoers op het moment dat de boekhouding gestart. Moet alleen ingevoerd worden in een rij zonder datum.

 • Deze wordt gebruikt om het beginsaldo van de vreemde valuta om te rekenen naar het beginsaldo van de basis valuta van de boekhouding.
 • Moet overeenkomen met de slotkoers van het voorafgaande jaar.
  Wanneer de slotkoersen niet gelijk zijn aan de openingskoersen kunnen de Activa en de Passiva verschillende totalen hebben; zie Verschillen in beginsaldi.
 • De openingskoers moet nooit veranderd worden in de loop van het jaar anders ontstaan er wisselkoersverschillen in het totaal van de beginsaldi.
 • Wanneer een nieuw jaar wordt aangemaakt of wanneer de beginsaldi worden bijgewerkt definieert het programma de openingskoers met de waarde aangegeven in de Wisselkoers kolom (rij zonder datum) van de boekhouding van het vorige jaar.

Minimum

Deze kolom toont de minimum geaccepteerde wisselkoers. Als een lagere wisselkoers wordt gebruikt tijdens de invoer wordt er een waarschuwing gegeven.

Maximum

Deze kolom toont de maximum geaccepteerde wisselkoers. Als een hogere wisselkoers wordt gebruikt tijdens de invoer wordt er een waarschuwing gegeven.

Decimaal Punten

Deze kolom toont het aantal cijfers achter de komma dat gebruikt moet worden bij het afronden van bedragen in valuta.

Veranderingen in de Wisselkoerstabel

De wisselkoersen ingevoerd in de transacties staan op zichzelf en zijn onafhankelijk van de wisselkoersen die getoond worden in de Wisselkoerstabel. Als u een wisselkoers verandert in de Wisselkoerstabel heeft dit geen gevolgen voor de transacties die al ingevoerd zijn.

Echter, de volgende veranderingen hebben wel gevolgen:
 • Verandering van de Openingswisselkoers
  De volgende keer dat u de boekhouding opnieuw berekent worden de saldi in de basis valuta van de rekeningen opnieuw berekent met de nieuwe wisselkoers. Daarom, let op bij het veranderen van de Openingskoersen nadat u de beginsaldi heeft ingevoerd.
  Het is belangrijk de boekhouding opnieuw te laten berekenen wanneer u de Openingskoersen verandert en er beginsaldi zijn.
 • Verandering van de vermenigvuldigingsfactor
  • Wanneer de vermenigvuldigingsfactor van een valuta, die al in gebruik is in de Transactietabel, wordt veranderd geeft het programma een foutmelding zodra de boekhouding opnieuw wordt berekent of het programma gaat op de transactierij staan.
   Het transactiebedrag en het correcte bedrag in de basis valuta moeten dan opnieuw worden ingevoerd.
  • Wanneer de boekhouding wordt herberekend worden als gevolg daarvan de beginsaldi in de basisvaluta herberekend.

Directe wisselkoersen

 • Directe wisselkoersen zijn de wisselkoersen waar de basisvaluta en de vreemde valuta in dezelfde rij staan.
  In het voorbeeld hieronder staan directe wisselkoersen EUR > USD.
Voorbeeld directe wisselkoers

 

Indirecte wisselkoersen

Indirecte wisselkoersen zijn de wisselkoersen waar een directe uitwisseling tussen twee valuta niet wordt aangegeven (niet aanbevolen).
De wisselkoers wordt door het programma afgeleid van andere combinaties van ingevoerde wisselkoersen.
In dit voorbeeld is de EUR > USD wisselkoers niet gedefinieerd en het programma gaat uit van de EUR > USD en USD > EUR wisselkoersen.
Het programma ondersteunt indirecte wisselkoersen. Echter, wij bevelen aan om alleen directe wisselkoersen te gebruiken. Vermijd het gebruik van rekeningen waar de directe wisselkoers tussen de basisvaluta en de valuta van de rekening niet gespecificeerd wordt. Met indirecte wisselkoersen is het niet altijd duidelijk welke wisselkoers toegepast wordt.

Voorbeeld indirecte wisselkoers
 

Historische wisselkoersen

Zoals eerder uitgelegd beschouwt het programma een wisselkoers als historisch als deze een datum heeft. In de volgende gevallen kiest het programma de wisselkoers met een datum gelijk aan of eerder dan de datum van de transactie rij.

 • Bij het invoeren van transacties, als er een historische wisselkoers is, wordt deze voorgesteld en gebruikt als de standaard wisselkoers.
 • Als de wisselkoersverschillen transacties worden aangemaakt en de optie om de historische wisselkoers te gebruiken is geactiveerd.
 • In rijen met een datum wordt de beginkoers niet gebruikt.
Voorbeeld historische wisselkoersen
 
U kunt wisselkoersen van een ander .ac2 bestand importeren of historische wisselkoersen vanuit Excel kopiëren bijvoorbeeld.
Als u meerdere historische wisselkoersen importeert aan het einde van uw boekhoudperiode, dus als u al boekhoudtransacties heeft ingevoerd, verwijdert u gewoon handmatig de wisselkoerstransacties (Wisselkoers kolom in de transactietabel) om er zeker van te zijn dat het programma de geïmporteerde wisselkoersen gebruikt in plaats van de in de transacties ingevoerd.
 

Gemiddelde maandelijkse wisselkoers

Als het nodig is om een gemiddelde maandelijkse wisselkoers te hebben moet deze handmatig in de wisselkoerstabel ingevoerd worden, in een rij zonder datum. In de transactietabel wordt de gemiddelde wisselkoers altijd gebruikt totdat deze weer bijgewerkt wordt in de wisselkoerstabel.

Voor meer informatie over de maandelijkse gemiddelde wisselkoers bevelen we de pagina valutakoersen per maand van de belastingdienst aan.

 
help_id
multicurrency::exchangerates
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email