Bestands- en boekhoudingseigenschappen (vreemde valuta)

Documentatie •
In dit artikel

Zie ook de pagina over File Properties (Basic Data) voor informatie over de andere secties van het dialoogvenster.

Property file Multi currency

Rekening voor wisselkoerswinst
Selecteer van de rekeningenlijst de rekening voor wisselkoerswinst, aanwezig in het rekeningschema. U kunt alleen kiezen uit rekeningen van klasse 3 en 4 die in basis valuta zijn.

Rekening voor wisselkoersverlies
Selecteer van de rekeningenlijst de rekening voor wisselkoersverlies, aanwezig in het rekeningschema.

Valuta 2
Het is mogelijk een tweede valuta op te geven om de saldi weer te geven in een munteenheid anders dan de basis valuta.
Het is mogelijk nieuwe valuta toe te voegen die in de lijst ontbreken door als volgt te werk te gaan:

  • Voer een nieuwe rij in in de wisselkoerstabel; voer in de kolom Ref.Valuta de basis valuta voor uw boekhoudbestand in en in de kolom Valuta de door u gewenste munteenheid.
  • Via het menu BestandBestands- en boekhoudingseigenschappen... is de toegevoegde valuta ook zichtbaar en kan als Valuta2 gekozen worden.

Decimaal Punten
Toont het aantal cijfers achter de comma dat gebruikt moet worden bij het afronden van bedragen in valuta2.

Omzetten van bedragen in Valuta2

De omzetting van de bedragen in Valuta2 houdt rekening met de munteenheid van de rekening met de volgende logica:

  • Als valuta2 gelijk is aan de rekeningvaluta wordt het bedrag in de rekeningvaluta gebruikt.
  • Anders, als valuta2 gelijk is aan de basis valuta wordt het bedrag in basis valuta gebruikt.
  • Anders, (als het bedrag in een andere valuta is) wordt het bedrag in basis valuta omgezet naar valuta2 met de huidige wisselkoers die in de wisselkoerstabel is ingesteld. Historische wisselkoersen worden dus niet gebruikt voor de omzetting.

De omzetting in valuta2 is slechts een benadering, de omzetting kan leiden tot verschillen tussen de totalen.
 

 

help_id
TabDoppiaBaseMulti
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email