Karakteristieken van de vreemde valuta boekhouding

Documentatie •
In dit artikel

Dankzij Banana boekhouding in vreemde valuta kunt eenvoudig internationaal werken, in de taal die u wenst en met de vreemde valuta rekeningen die u nodig heeft. Ook hier is de structuur die van spreadsheets, gelijkwaardig aan Excel en met alle hulpmiddelen van de andere Banana applicaties. De functies zijn gebaseerd op de methode van het dubbel boekhouden. Als u ooit BTW beheer nodig heeft dan kunt u de BTW functies op elk moment activeren.

Banana boekhouding in vreemde valuta is bijzonder interessant voor degenen die in het buitenland actief zijn, voor verenigingen die over het algemeen over de hele wereld actief zijn of projecten uitvoeren en gewoon voor degenen die in hun boekhouding rekeningen in vreemde valuta nodig hebben.

De talrijke functies van Banana Boekhouding vreemde valuta

 • Beheer zoveel rekeningen als u wilt in vreemde valuta
  U heeft geen aparte boekhoudingen nodig voor rekeningen in andere munteenheden. In hetzelfde rekeningschema dat u voor uw boekhouding gebruikt voert u de rekeningen in vreemde valuta in, zet u de wisselkoers in de wisselkoerstabel voor wisselkoersverschillen en u bent klaar om boekingen te gaan doen.
 • U kunt elke munteenheid instellen, standaard of naar eigen inzicht gedefinieerd (voor gebruik als digitale valuta).
 • Decimalen voor valuta kunnen worden ingesteld van 0 tot 28. In het algemeen worden 2 decimalen gebruikt maar de boekhouding kan worden ingesteld op 0 decimalen of 3 (Tunesië) of op meer als deze wordt gebruikt voor cryptovaluta 9 voor Bitcoin of 18 voor Ethereum.
 • Dezelfde methode als bij dubbel boekhouden
  U werkt met dezelfde dubbel boekhouden methode, boekt debet en credit en heeft alle overzichten en details van een professionele boekhouding.
 • Automatische wisselkoersberekening
  Op het moment dat u een vreemde valuta rekening aanmaakt hoeft u niet het equivalent in vreemde valuta handmatig te berekenen, het programma berekent automatisch de wisselkoers. U kunt de wisselkoers invoeren door de wisselkoers bij te werken in de wisselkoerstabel of direct in de transactietabel in de kolom Wisselkoers.
 • Transacties in andere munteenheden
  U kunt alle noodzakelijke transacties in vreemde valuta invoeren, inclusief overschrijvingen en transacties die in basis valuta zijn. Hiermee kunt u ingewikkelde bewerkingen uitvoeren in uw boekhouding.
 • Volledige overzichten met balans en resultatenrekening
  Rekeningen met zowel de saldi in vreemde valuta als de overeenkomstige waarde in basis valuta (nationale munteenheid) worden weergegeven in de balans en de resultatenrekening.
  Als u buitenlandse zakenrelaties heeft en u moet de balans en resultatenrekening in een tweede valuta presenteren kan dit zonder aparte overzichten in Excel te maken. Ga gewoon naar de rekeningentabel, kies de Valuta2 weergave en u krijgt de weergave van alle rekeningen in zowel tweede als basis valuta.
 • Rekeningkaarten met bedragen in vreemde en basis valuta
  De rekeningkaarten kunnen worden weergegeven met de bedragen in basis en vreemde valuta. Hiermee kunt u de saldi in beide munteenheden evalueren.
 • Vrije wisselkoersen en de wisselkoerstabel
  U kunt de wisselkoersen instellen voor verschillende toepassingen: variabele wisselkoersen, vaste wisselkoersen, verschillende wisselkoersen voor dezelfde valuta, bijvoorbeeld om investeringen te beheren en zonder rekeningen met dezelfde valuta te beïnvloeden.
 • Automatische wisselkoersverschillen
  Wanneer u de wisselkoersverschillen moet berekenen werkt u de wisselkoers in de wisselkoerstabel bij en gebruikt u het bijbehorende commando; de verschillen worden automatisch in de transactietabel ingevoerd.
 • Budgetteren kan ook in vreemde valuta
  In het vreemde valuta boekhouding bestand kunt u ook de liquiditeit van de rekeningen in een vreemde munteenheid budgetteren, evenals het maken van prognoses van de balans en de resultatenrekening. U kunt budgets en prognose overzichten afdrukken of deze combineren met de kolommen van het budget, balans en bijbehorende variaties.
 • Automatische controle op niet geboekte wisselkoersverschillen
  Door het Boekhouding controleren commando te gebruiken heeft u niet langer niet geboekte wisselkoersverschillen omdat deze gerapporteerd worden als ze bestaan. Deze functie is vooral belangrijk om wisselkoers verschillen in de beginsaldi te voorkomen bij het aanmaken van een nieuw jaar.
 • Financiële overzichten, jaarrekeningen en rapporten, ook in een tweede valuta.

Vreemde valuta boekhouding, gebaseerd op het dubbel boekhouden heeft vele andere karakteristieken identiek aan die van het dubbel boekhouden, die u kunt vinden op de volgende pagina:

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email