Jaarafsluiting | Boekhouding met vreemde valuta

Documentatie •
In dit artikel

Aan het einde van het boekjaar, vóór de overgang naar het nieuwe jaar, moet niet alleen worden nagegaan of er geen fouten of verschillen in de boekhouding zijn, maar moet ook een reeks afsluitende handelingen worden verricht. Deze zijn zeer belangrijk omdat zij niet alleen een juist en volledig overzicht van de onderneming geven, maar ook fiscale gevolgen hebben.

Nieuw jaar

Met Banana Boekhouding heeft elk boekhoudjaar zijn eigen aparte bestand; technisch gezien is er geen concept van een boekhoudkundige afsluiting:

Controle- en verificatieverrichtingen

Alvorens de financiële overzichten af te drukken, is het van belang de controlehandelingen uit te voeren:

Hieronder vindt u de belangrijkste controle- en vereffeningsoperaties:

 • Verschillen in beginsaldi
  De beginsaldi van het lopende jaar moeten overeenstemmen met de eindsaldi van het vorige jaar, en er moet een evenwicht zijn tussen de activa en de passiva, anders is de boekhouding niet correct.
 • Verschillen in openingswisselkoersen
  In de regel worden de openingskoersen aan het begin van het jaar vastgesteld. Het kan echter voorkomen dat bepaalde verificatieprocedures zijn blijven liggen; daarom is het van belang vóór het afsluiten van de boekhouding na te gaan of:
  • De wisselkoersen aan het begin van het jaar zijn dezelfde als de definitieve koersen op 31.12 van het voorgaande jaar,
  • De gebruikte wisselkoersen zijn die welke door de belastingdienst worden verstrekt, zoals hieronder aangegeven.
 • Verschillen tussen banksaldi op bankafschriften en rekeningsaldi in de boekhouding (functie CheckBalance)
  Het is belangrijk om de overeenstemming te controleren van bank-, post-, kredietkaart- en andere rekeningsaldi die in uw belastingaangiften moeten worden opgenomen.
 • Verschillen in de Transactiestabel
  In het Informatie venster onderaan het scherm, mag geen verschil worden getoond. Banana Boekhouding Plus biedt in de Transactiestabel ook de mogelijkheid om de kolom Saldo te bekijken, waarmee u alle rijen kunt opsporen waar verschillen zijn ontstaan.

Boekhoudkundige afsluitingen

In een Boekhouding met vreemde valuta zijn, net als in het Dubbel boekhouden, enkele afsluitende boekhoudtransacties noodzakelijk alvorens over te gaan naar het nieuwe jaar. Dit zijn correctieboekingen, waardecorrecties en correcties in verband met personeelsbijdragen.

Op de pagina Jaarafsluiting in dubbel boekhouden vindt u een lijst van afsluitende boekhoudkundige en fiscale bewerkingen.
We bespreken hierbij afsluitende boekingen voor wisselkoersverschillen.

Afsluitingswisselkoersen en niet-gerealiseerde winsten/verliezen

Om financiële overzichten te verkrijgen, moeten rekeningen in vreemde valuta worden omgerekend in de basisvaluta tegen de huidige of de historische wisselkoers. Wisselkoersschommelingen resulteren in ongerealiseerde wisselkoerswinsten of -verliezen. Deze moeten worden geboekt met de volgende opdracht uit het menu Acties:

 • Transacties aanmaken voor wisselkoersverschillen
  • Raadpleeg deze pagina voor het gehele onderwerp over het instellen van wisselkoersen en het berekenen van ongerealiseerde winsten en verliezen.
  • Let erop dat de slotwisselkoersen in de Wisselkoersen tabel moeten worden ingevoerd in rijen zonder datum. Deze wisselkoersen worden door het programma overgenomen voor de berekening van de beginsaldi van het nieuwe jaar. Indien wisselkoersen met datum worden ingevoerd, zullen er verschillen zijn in de beginsaldi van het nieuwe jaar.

Na de boeking van de wisselkoersverschillen worden de saldi in basisvaluta bijgewerkt aan de hand van de slotwisselkoersen die in de Wisselkoersen tabel (rijen zonder datum) zijn ingevoerd. In het rekeningschema zijn de saldi in de kolom Saldo Basisvaluta gelijk aan die in de kolom Berekend Saldo.

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email