Kolominstellingen dubbel boekhouden

Documentatie •
In dit artikel

De sectie Rekeningschema → Kolommen bevat de belangrijkste opties voor het aanpassen van de kolommen die weergegeven en afgedrukt moeten worden in de Jaarrekening, de Winst- en Verliesrekening en in de Opmerkingen.

Voorbeeld dialoogvenster sectie kolommen in uitgebreide balans op groepen

Balans, Winst Verlies Rekening en Opmerkingen

De verschillende opties bepalen welke gegevens worden weergegeven en worden opgenomen in de afdrukken van de overzichten.

Rekeningnummers
Behalve de rekeningbeschrijvingen worden ook de rekeningnummer opgenomen.

Lopend
Het saldo of de mutaties in basis valuta voor de geselecteerde periode of onderverdeling van periode.

% van rij
Bevat de kolom met het percentage voor het totaal (bijvoorbeeld, % totale Activa).
De groep waarop het totale percentageberekening gebaseerd moet worden kan worden ingesteld in het tabblad Secties
De groep wordt ingesteld door het programma, maar vooral voor de Winst- en verliesrekening is deze niet altijd ideaal bepaald, dus moet deze handmatig worden ingesteld.

Vreemde valuta
Deze optie is alleen zichtbaar in een vreemde valuta boekhoudbestand.
Door deze optie te activeren wordt in de afdruk het saldo in de vreemde valuta munteenheid weergegeven voor de geselecteerde periode of onderverdeling van periode.

Opening
Beginsaldo aan het begin van de periode.

Budget
Budgetbedrag voor de geselecteerde periode of onderverdeling van periode.

 • Als de budgettabel niet ingesteld is wordt het bedrag in de kolom Budget van de rekeningentabel aangegeven.
  Het totale bedrag van iedere rekening wordt verdeeld over 12 maanden.
 • Als de budgettabel wel is opgezet wordt het budgetbedrag van de rekeningen berekend op basis van de transacties die in de budgettabel zijn ingevoerd.

Vorige periode
Het bedrag voor de periode voorafgaand aan de geselecteerde periode of onderverdeling van periode.

Vorig jaar
Het bedrag voor de zelfde periode in het vorige jaar.

Wijzigen
Het verschil tussen de bedragen van de huidige periode en de andere kolom (Budget, Vorige periode, Vorig jaar).

% Wijzigen
Is het verschil, uitgedrukt in een percentage, tussen de huidige periode en de andere kolom (Budget, Vorige periode, Vorig jaar).

Year To Date
Het saldo of de verandering ervan van het begin van de boekhouding tot de datum van de laatste transactie.

Geavanceerd

Met de knop Geavanceerd kunt u de volgorde, teksten en kleuren van de kolommen naar uw wens aanpassen.

Verbergen/Tonen.
U kunt een kolom in de lijst laten weergeven of verbergen.

De volgorde veranderen
Gebruik de knoppen Naar boven verplaatsen en Naar beneden verplaatsen of versleep de kolommen met de muis.

Nieuwe kolom toevoegen
U kunt andere kolommen van de rekeningentabel, of één van de kolommen die door de rapportagefunctie berekend worden, toevoegen aan het overzicht.

Kolommen uit de lijst verwijderen
Met de knop Verwijderen wordt de kolom verwijderd. U kunt deze altijd weer toevoegen:

Speciale gevallen

Vorig boekjaar na het lopende boekjaar

Als het vorige boekjaar langer is dan de normale duur van het lopende boekjaar (bijvoorbeeld als het in november of december begint) wordt de kolom Vorige van de rekeningentabel gebruikt om de totalen van de resultatenrekening van het vorige jaar correct weer te geven omdat anders Banana Boekhouding de totalen van de resultatenrekening berekent met dezelfde duur als het huidige jaar en de totalen dan verschillen met wat wordt weergegeven in de resultatenrekening van vorig jaar.

Ga in dit geval als volgt te werk:

 • Deactiveer de kolommen Vorig jaar en Vorige periode voor de resultatenrekening
 • Klik op Geavanceerd...
 • Voeg met het commando Toevoegen... de kolommen Rekeningentabel → Prior toe
 • Voer de koptekst voor de kolom Prior toe met het commando Eigenschappen...
  • Rij 1 → tekst → "2021", "2022", ...
 • Bevestig en geef de uitgebreide balans op groepen weer.
help_id
TabDoppiabaseStampaColonneDefault
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email