Uitgebreide Balans op groepen

Documentatie •
In dit artikel

De Uitgebreide balans op groepen verschilt van de de Uitgebreide balans op de volgende punten:

 • Geeft de subgroepen in detail weer.
 • Heeft de mogelijkheid groepen of rekeningen uit te sluiten (bijvoorbeeld om alleen het totaal van de groep weer te geven en niet de rekeningen waaruit dit totaal is opgebouwd).
 • In het Rekeningschema - Secties is het mogelijk te selecteren welke rekeningen mee te nemen of weg te laten in afdrukken.
 • Het is mogelijk voor een gegeven periode te kiezen wat voor soort onderverdeling u wilt (bijvoorbeeld kunt u kiezen om in het eerste halfjaar de gegevens per maand of per kwartaal op te halen).
 • Het is mogelijk om een onderverdeling te maken per segment.

Om de Uitgebreide balans op groepen te berekenen en weer te geven klik op het menu Rapporten → Uitgebreide balans op groepen; er verschijnt een venster met diverse secties waarmee de gebruiker de afdrukinstellingen kan bepalen.

Voorbeeld dialoogvenster Uitgebreide balans op groepen

Zie ook Afdrukvoorbeelden.

FAQ

 • Wanneer ik groepen met een nulsaldo uitsluit worden de titels die verwijzen naar de uitgesloten groep toch nog weergegeven; hoe kan ik deze weg krijgen?
  Ga naar Secties onder het kopje Rekeningschema en activeer Huidige rij verbergen bij de titels
 • Ik zou graag de weergave van de periode in de titels van de afdrukken onderdrukken ("1ste Semester 2013"); hoe kan ik dit doen?
  Ga naar Kopteksten onder het kopje Pagina en deactiveer de Periode afdrukken optie.
 • Ik wil op de kaft, als er lange titels staan, kunnen kiezen hoe ik de tekst over twee rijen verdeel en of ik vetgedrukt toepas. Is dit mogelijk?
  Het is niet mogelijk het formaat van de kaft te veranderen.
 • Sommige bedragen worden niet meegenomen in de aangewezen periode. Waarom?
  Transacties zonder een datum worden geteld als begintransacties en verschijnen niet in de afdruk van de Winst & Verlies rekening. Zorg ervoor datums in alle transacties in te voeren.
 • De Totalen groepen die alle rekeningen van klasse 3 en 4 bevatten worden hernoemd naar "Winst" of "Verlies", afhankelijk van het resultaat van de boekhoudperiode. Kan ik dat veranderen?
  Ga naar Secties onder het kopje Rekeningschema en overschrijf de originele tekst door in de het veld Alternatieve tekst een andere tekst in te voeren voor de actieve rij.
 • Hoe kan ik de gegevens van het vorige jaar weergeven als dit langer is dan een standaard jaar?
  Klik op de knop "Geavanceerd" in het dialoogvenster van de Uitgebreide balans op groepen bij Kolommen, voor zowel de balans als de resultatenrekening. Klik in het venster "Kolommen" op "Toevoegen". Activeer nu de Optie "Prior" in de lijst onder "Kolommen rekeningentabel". Sluit alle vensters door op Ok te klikken. U kunt, indien nodig, de koppen van de kolommen aanpassen door in het venster "Kolommen" op de knop "Eigenschappen" te klikken.

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email