Kopteksten

Documentatie •
In dit artikel

In de sectie Pagina → Koptekst bevinden zich de opties voor de kopteksten van de pagina's en het logo voor het afdrukken van de Jaarrekening en de Winst- en Verliesrekening.

Voorbeeld dialoogvenster kopteksten opties

Rij 1, Rij 2, Rij 3, Rij 4
In deze velden voert u de teksten in die u als kopteksten in de afdrukken wilt zien. Deze kopteksten komen voor op de kaft en als kopteksten op iedere pagina.

Periode en/of subdivisie afdrukken
Deze optie is alleen actief als een specifieke periode is gespecificeerd. De periode wordt niet in de titels van de afdrukken weergegeven wanneer u deze optie uitzet.

Voettekst

Pagina nummers afdrukken
Door deze functie te activeren worden paginanummers afgedrukt.

Datum afdrukken
Door deze functie te activeren wordt de datum afgedrukt.

Kaft afdrukken
Door deze functie te activeren wordt de kaft afgedrukt.
 

help_id
TabDoppiabaseStampaPagina
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email