Onderverdeling

Documentatie •
In dit artikel

Via menu Rapporten → Uitgebreide Balans op groepen → sectie Rekeningschema → Onderverdeling kunt u de opties voor onderverdeling in periodes bereiken (jaar, halfjaar, kwartaal, maand).

Voorbeeld sectie Onderverdeling in uitgebreide balans op groepen

Geen

De hele periode wordt getoond.

Onderverdeling per periode

Met de onderverdeling per periode maakt het programma kolommen aan voor de aangegeven periodes. Voor iedere periode ziet u dezelfde kolommen voor de hele periode.

Met deze functie kunt u de gegevens bekijken voor een periode van:

 • dagelijks
 • maandelijks
 • twee maandelijks
 • per kwartaal
 • per 4 maanden
 • semester (6 maanden)
 • jaar
 • 5 jaar
 • 10 jaar.

De gekozen periode verschijnt in de kolomkop.

Om ervoor te zorgen dat u niet een overmatig aantal kolommen in de afdruk krijgt:

 • Beperk het aantal items die u wilt afdrukken.
 • Geef een kortere periode aan.
 • Geef het maximum aantal periodes aan.

Voorbeeld uitgebreide balans op groepen periode selectie
Periodes voor het hele jaar aanmaken
Wanneer de boekhoudperiode niet hetzelfde is als het kalenderjaar, maar als de gebruiker toch alle maanden wil zien, moet deze optie worden geactiveerd.

Kolom Totalen
Deze functie maakt een kolom Totalen aan voor de geselecteerde periodes in de Winst & Verlies rekening en in de weergave Totalen van het Boekhoudoverzichten commando (menu Rapporten).

Max aantal verdelingen
Het standaard maximaal aantal perioden is 36. In speciale gevallen, als de gebruiker speciale en erg gedetailleerd statistieken over een lange tijdsspanne wil krijgen, kan deze waarde handmatig veranderd worden. Een hoog maximaal aantal perioden kan het programma trager maken.

Onderverdeling per segment

Met segmenten kunt u overzichten maken voor een bepaalde sectie van het bedrijf. Secties worden gedefinieerd in het rekeningschema. Met de verdeling in periodes maakt het programma kolommen aan voor de verschillende segmenten. Voor ieder segment ziet u dezelfde kolommen voor de hele periode.

Iedere onderverdeling krijgt de naam van de kop in het rekeningschema. De gesplitste gegevens (gebaseerd op uw selectie) wordt weergegeven.

De optie Onderverdeling per segment is alleen actief als segmenten zijn ingesteld in de rekeningentabel.

U kunt selecteren:

 • Alles selecteren - Op deze manier worden segmenten die worden toegevoegd automatisch weergegeven in de afdruk.
 • Leeg - De bedragen die niet toegewezen zijn aan een segment worden weergegeven.
 • Een keuze uit de segmenten - Kies alleen de segmenten die u in de afdruk wilt zien.

Voorbeeld segmenten keuze in uitgebreide balans op groepen

Kolom Totalen
Als deze optie wordt geactiveerd worden de totalen voor het geselecteerde segment opgehaald.

Segment koptekst
U kunt hier de tekst kiezen die weergegeven moet worden als kolomkoptekst voor de segmenten.

 

help_id
TabSelezionaSuddivisionePeriodo
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email