Secties

Documentatie •
In dit artikel

Deze sectie kan variëren afhankelijk van de instellingen van de kolom Sectie van de rekeningentabel: zie pagina Secties in het rekeningschema.

Voorbeeld dialoogvenster secties van uitgebreide balans op groepen

Zoals in Rekeningen-tabel

Met deze optie geselecteerd zijn de weergave- en afdrukinstellingen van de Uitgebreide Balans op groepen hetzelfde als in de Rekeningentabel.
Door op het pijltje links te klikken kunt u de onderdelen van de sectie weergeven. Gewoonlijk worden alleen groepen met een saldo weergegeven. Om ook groepen met een nulsaldo weer te geven gaat u naar de sectie Rijen en klikt u op groepen met nulsaldo.

Afhankelijk van de selectie zijn er verschillende secties met verschillende opties:

  • secties 1, 2, 3, 4, 01, 02, 03, 04... hebben betrekking op de belangrijkste posten van de Balans
  • rekening secties hebben betrekking op de geselecteerde rekening
  • groep secties hebben betrekking op de geselecteerde groep


Sectie*
Als u een sectie met een sterretje selecteert hebt u de volgende opties:

Sectie verbergen
Klik op de sectie die u wilt verbergen.

Huidige rij verbergen
Klik op de rij die u wilt verbergen.

Op een nieuwe pagina beginnen
Klik op de kop waarvan u wilt dat die op een nieuwe pagina begint en activeer deze optie.

Alternatieve tekst
Voer een alternatieve tekst in als u een andere tekst wilt voor de geselecteerde sectie of rij.

Als u een nummer of een groep selecteert (1, 2, 3, 4.....) zijn er extra opties:

Voorbeeld extra opties in uitgebreide balans op groepen in sectie

Groep voor % berekening (%)
Deze optie is zichtbaar bij het selecteren van een sectie (Activa, Passiva, ...).

De groep dient als basis voor het berekenen van het percentage van de rekeningen in de sectie en groepen.

  • Bepaald door software. De groep wordt vastgesteld door het programma. In de regel is dit de laatste groep in de sectie (totaal activa, passiva, inkomsten en uitgaven).
  • Groep aangegeven door de gebruiker
    Voor de resultatenrekening moet een groep worden aangegeven (bijvoorbeeld totaal verkopen).

Rijen van een lager niveau verbergen
Als u een groep selecteert en u activeert deze optie dan worden rijen van een lager niveau van deze groep niet afgedrukt in de Uitgebreide Balans op groepen.

Als rekening tonen
Als u een groep selecteert en u activeert deze optie dan wordt de groep weergegeven als een rekening in de Balans.

Uitgebreide Balans op groepen, Secties, Groep voor in procenten berekening

Extern boekhoudoverzicht

Drukt de Uitgebreide Balans op groepen af gebaseerd op de structuur van het Bestand Boekhoudingsoverzicht:

Voorbeeld dialoogvenster uitgebreide balans op groepen optie extern boekhoudoverzicht

Bestand Boekhoudingsoverzicht
U kunt het bestand van het Bestand Boekhoudingsoverzicht selecteren met de knop Bladeren.

Groeperings kolom
Kolom waarin de rekeningen verwijzen naar de groepen gedefinieerd in het Bestand Boekhoudingsoverzicht. Beschikbare kolommen: Gr, Gr1, Gr2, BKlasse en GrBTW.

Ontbrekende groepering signaleren
Controleert of alle rekeningen horen bij een groep in Bestand Boekhoudingsoverzicht.

 

help_id
TabDoppiabaseStampaSezioniJC
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email