Meerjaren overzichten

Documentatie •
In dit artikel

Met een overzicht over meerdere jaren heeft u een eenvoudige en directe vergelijking van de ontwikkeling van uw bedrijf. Banana Boekhouding kan balansen weergeven tot en met twee vorige jaren in hetzelfde overzicht, dus de balans van 2022, 2021 en 2020 in een enkel rapport.

Om de balansen van meerdere jaren te kunnen bekijken is het nodig dat de gegevens voor de optie "Bestand van vorig jaar" correct zijn ingevuld in de Bestand en boekhoudingseigenschappen → Optie tabblad. Anders kan Banana Boekhouding de balansen van de vorige boekhoudperiodes niet ophalen en die blijven dan leeg.

In het volgende voorbeeld laten we zien hoe u een overzicht voor de jaren 2022, 2021 en 2020 krijgt. Zo gaat u te werk:

  • menu Rapporten → Uitgebreide balans op groepen ...
  • Vink aan Lopend en Vorig jaar in de sectie Kolommen.
  • Knop Geavanceerd (klik zowel op de knop in het gedeelte voor de Balans als voor de Winst _Verlies rekening).

Voorbeeld dialoogvenster meerjaren balans en winst&verliesrekening

  • Klik in het dialoogvenster dat geopend wordt op de knop Toevoegen om een kolom toe te voegen.

Voorbeeld dialoogvenster meerjaren balans en winst&verliesrekening kolommen vorig jaar toevoegen

  • Ga in de lijst naar beneden tot u "Vorig jaar - 2 jaren" ziet (we moeten 2 jaar terug vanaf het lopende jaar).

Voorbeeld dialoogvenster meerjaren balans en winst&verliesrekening voeg balans kolommen voor 2 vorige jaren toe

  • Bevestig met 3 maal OK om het overzicht te krijgen.

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email