Kolommen - Toevoegen

Documentatie •
In dit artikel

Het is mogelijk nieuwe kolommen toe te voegen in de Balans, de Winst & Verlies rekening en de Opmerkingen. Dit doet u via het menu RapportenUitgebreide Balans op groepenKolommen → knop Geavanceerd... → knop Toevoegen.

Voorbeeld dialoogvenster kolommen toevoegen

Lijst met beschikbare kolommen

Het dialoogvenster laat alle kolommen zien die in het overzicht opgenomen kunnen worden:

  • Kolommen uit de rekeningentabel.
  • Kolommen met boekhoudbedragen.
  • Kolommen met budgetbedragen.

Door een kolom uit de lijst te activeren wordt deze toegevoegd aan het overzicht. In het dialoogventster geavanceerd kunt u de volgorde en kopteksten veranderen.

Door het vinkje weg te halen wordt de kolom uit het overzicht verwijderd.

Kolommen die in de rekeningtabel aanwezig zijn

U kunt elke kolom uit de rekeningentabel opnemen, bijvoorbeeld:

  • Notitie.
  • Extra beschrijving.
  • Beschrijving in een andere taal.
  • Geïmporteerde of andere kolommen door u toegevoegd.

Boekhoudbedragen

Dit zijn de kolommen met de bedragen berekend door het programma, de beginsaldi en de ingevoerde transacties, voor de aangegeven periode of voor de onderverdeelde periode.

Het bedrag in valuta van de rekening
Alleen zichtbaar voor vreemde valuta boekhoudbestanden. De saldi in vreemde valuta van de rekening worden ook weergegeven.

Huidig
De saldi van het huidige jaar worden weergegeven.

Opening
De Beginsaldi worden weergegeven.

Vorige (periode)
De saldi van de vorige periode worden weergegeven (maand, kwartaal, halfjaar, etc).

Vorige jaar
De saldi van het vorige jaar worden weergegeven.

YTD (Year To Date)
Deze kolom is alleen beschikbaar in de Winst & Verlies rekening. De saldi van het begin van het jaar tot de laatste transactie datum worden weergegeven.

Budget bedragen

Dit zijn de kolommen met de bedragen die door het programma berekend worden, gebaseerd op de budgetbedragen die ingevoerd zijn in de rekeningen- of budgettabel. Als u de budgettabel heeft aangemaakt en er gegevens in heeft ingevoerd gebruikt het programma de gegevens uit deze tabel voor de berekening, zelfs als er bedragen in de kolom Budget van de rekeningentabel staan. Zie ook informatie over Budget.

Budget (Huidige periode)
De bedragen voor het budget van de huidige periode worden weergegeven.

Budget Vorige
De bedragen voor het budget van de vorige periode worden weergegeven.

Budget vorig jaar
The budget amounts are displayed for the same period as the current one, but from the previous year.
De budgetbedragen voor dezelfde periode als de huidige worden weergegeven maar voor het budget van het vorige jaar.

Opmerkingen over de berekeningsperiode

Het programma kan geen bedragen berekenen voor overlappende perioden tussen meerdere boekhoudjaren of jaren met begin en eind boekhouddata die niet overeenkomen.
Om saldi te verkrijgen van het vorige jaar dat langer is dan een kalenderjaar activeert u de kolom Prior. Deze kolom vervangt de kolom "Vorig jaar" die alleen de saldi van vorig jaar van 01.01.xx tot 31.12.xx laat zien.
U vindt deze kolom met menu Rapporten → Uitgebreide balans op groepen → Kolommen → knop Geavanceerd → Toevoegen. Door te klikken op Rekeningtabel kolommen wordt de lijst van alle kolommen in de rekeningentabel weergegeven. Activeer in deze lijst de kolom Prior.
 

help_id
DlgDoppiaBaseStampaColonne
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email