Bestandscompatibiliteit met vorige versies

Documentatie •
In dit artikel

De Banana Boekhouding bestanden zijn compatibel met de vorige versies vanaf versie 5.12.
Dit betekent dat de bestanden kunnen worden gelezen en geschreven door iedere versie van het programma.

We proberen de compatibiliteit zoveel mogelijk te behouden, zodat bestanden kunnen worden uitgewisseld met verschillende versies van het programma.

 • Nieuwere versies implementeren nieuwe functies die niet beschikbaar zijn in eerdere versies. Het gebruik van deze functies leidt tot incompatibiliteit. Wanneer het bestand met een oudere versie van het programma wordt geopend, wordt u gewaarschuwd het bestand niet te gebruiken, omdat er fouten in de berekeningen kunnen optreden en/of gegevens verloren kunnen gaan.
 • Nieuwere versies bieden nieuwe toepassingen. Deze kunnen niet worden geopend met oudere versies.

Hieronder vindt u de lijst van wijzigingen die tot incompatibiliteiten leiden. Als u deze functies gebruikt dient u het programma te updaten naar de nieuwe versie.

Versie 10 (Banana Plus 2020)

 • Gebruik van de nieuwe Koppelingen kolom.
  De nieuwe versie introduceert de mogelijkheid om een document te linken in elke rij van een tabel, via het menu Gegevens → Koppelingen.  
  In vorige versies bestond deze mogelijkheid alleen in de Transacties tabel. De mogelijkheid om koppelingen toe te voegen in elke tabel is een functie die veel gevraagd wordt door gebruikers; helaas was het niet mogelijk om het te implementeren met behoud van de compatibiliteit van bestanden gemaakt met eerdere versies. Indien koppelingen worden gebruikt, zijn de bestanden niet langer compatibel met vorige versies. 
  In de nieuwe versie wordt, wanneer het bestand wordt geopend, een kolom Koppeling  toegevoegd aan elke tabel. De gegevens in de DocKoppeling kolom van de tabel Transacties worden naar de nieuwe kolom gekopieerd, en de DocKoppeling kolom wordt verwijderd.
 • Boekhoudkundige toepassingen:       
  • Gebruik van de nieuwe kolom Segmenten.
  • Gebruik van de BTW-code voor de Reverse charge
  • Gebruik van de kolom Betalingen.
  • Gebruik van de kolom FormuleBegin in de Budget tabel.
 • Timesheet
  • Kolommen "TijdWerk", "TijdAfwezigheid" toegevoegd.
  • Kolom Toeslag    
 • Toepassingen Facturen en Inventaris
  Deze worden niet ondersteund in eerdere versies.

Versie 9

 • Boekhoudkundige toepassingen:
  • Items Tabel.
  • Hoeveelhedenkolommen in de Transacties tabel.
  • Rekeningen en BTW-codes met omschrijvingen in kleine letters.
  • Nieuwe functies voor de Uitgebreide Balans op groepen.
  • Nieuwe functies voor de opdracht PDF bestand
  • Nieuwe afdrukfunctionaliteit.
 • Timesheet toepassing
  Deze wordt niet ondersteund in eerdere versies.

Versie 8

 • Boekhoudkundige toepassingen:
  • Budget tabel
  • Documenten tabel
 • Bibliotheek toepassing
  Deze wordt niet ondersteund in eerdere versies.

Versie 7

 • Boekhoudkundige toepassingen:
  • Wijziging van het BTW basisbedrag in de tabel Transacties.

 

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email