Ga naar...

Documentatie •
In dit artikel

Dit commando opent een dialoogvenster waarmee u naar de gewenste rij kunt gaan.

"voorbeeld dialoogvenster ga naar"

Wanneer men zich in een selectie-tabel bevindt, (bijvoorbeeld een rekeningkaart), brengt het programma de gebruiker automatisch terug naar de overeenkomende rij van de Transactie-tabel door middel van het commando Naar oorspronkelijke rij gaan.

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email