Zoeken

Documentatie •
In dit artikel

De functie Zoeken is onderdeel van het menu Gegevens → Zoeken. De opties voor het zoeken naar gegevens worden weergegeven onderaan de tabel waarin u zich bevindt.

"Voorbeeld zoek functie"

Tekst zoeken

Voer de tekst die gezocht wordt in. Bedragen moeten ingevoerd worden zonder scheidingsteken voor de duizendtallen.

Alleen volledige woorden

Alleen zoeken naar volledige woorden. Bijvoorbeeld, als het gezochte woord 'Tot' is, wordt niet het woord 'Totalen' gevonden.

Identieke hoofdletters/kleine letters

Als deze optie gebruikt wordt maakt het programma een onderscheid tussen hoofd- en kleine letters.

Alleen geselecteerd gebied

Als deze optie gebruikt wordt zoekt het programma alleen in het gebied dat geselecteerd is.
Om het zoeken te beginnen moet men op de knop Zoeken klikken. Het eerste gegeven, dat overeenkomt met het gevraagde, wordt gevonden; om het zoeken voort te zetten en de volgende overeenkomende gegevens te vinden, moet men het commando Volgende zoeken selecteren, of de F3 toets gebruiken.

help_id
DlgFindAndReplace
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email