Tabblad Andere

Documentatie •
In dit artikel

Open dit venster met Bestand → Bestands- en boekhoudingseigenschappen... → tab Andere.

"Bestands- en boekhoudingseigenschappen tabblad Andere"

Huidige taal

Er zijn verschillende teksten eigen aan het bestand die het programma automatisch genereert (bijvoorbeeld de rijen van de Totalen tabel, de transacties op de rekeningkaart, de afdruk van de uitgebreide balans); op dit tabblad kan de gebruiker de taal voor deze teksten aangeven (gewoonlijk is dit dezelfde als de aanmaaktaal).

Aanmaaktaal

Dit is de gekozen en geselecteerde taal bij het aanmaken van het boekhoudbestand; zij wordt gebruikt voor de kopteksten van de kolommen. Als men de aanmaaktaal wenst te veranderen, is het noodzakelijk het eigen bestand in een nieuw te converteren met het menu Extra → commando Naar nieuw bestand converteren.

Extensies

Het is mogelijk om extensies van Banana Boekhouding aan te geven. Wanneer het bestand wordt geopend, zal het programma de extensies automatisch installeren.  Deze kunnen gebruikt worden voor modellen of bestanden die gecombineerd worden met extensies. Andere mensen die het bestand zullen gebruiken zullen de commando's vinden om het programma te installeren.

De lijst toont alle extensies die geïnstalleerd kunnen worden.

Trefwoorden van de extensies

Voer een of meer trefwoorden in die in de Banana Boekhouding extensies staan. Gewoonlijk staan deze trefwoorden in de installatieinstructies van de extensie; de meeste extensies gebruiken geen trefwoorden om het bekijken van bepaalde bestanden te beperken.

Als een script het @docproperties attribuut heeft, zal het commando alleen zichtbaar zijn in het menu Extensies voor de Banana bestanden die hetzelfde trefwoord hebben ingesteld in het Extensies veld.Om meerdere trefwoorden in te stellen, moet je ze scheiden met de ; (voorbeeld: datev; giften).

 

help_id
TabBanCartellaVaria
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email