Tabblad Teksten

In dit artikel

Op dit tabblad kan men extra gegevens met betrekking tot het boekhoudbestand inbrengen, zoals de naam van de boekhouder bijvoorbeeld.

Sleutel
Voer in dit veld de naam van de sleutel (bijv. : Adres).

Waarde
In dit veld moet de waarde die bij de sleutel hoort ingevoerd worden (bijv.: Oranjestraat, ...).

Toevoegen
Met deze knop slaat u de ingevoerde gegevens op.

Verwijderen
Met deze knop verwijdert u de geselecteerde Sleutel.

 

help_id
TabBanCartellaTesti

Help us improve the documentation

We welcome feedback on how to improve this page.

Tell us what theme needs a better explanation or how to clarify a topic.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email