BTW-registratie met toepassing van de verleggingsregeling

Documentatie •
In dit artikel

BTW-registratie met toepassing van de verleggingsregeling

Normaliter wordt de BTW geheven bij de verkoper van de goederen. Verlegging van heffing is de term die wordt gebruikt om aan te geven dat de BTW bij de koper wordt geheven.

De verleggingsregeling wordt vooral gebruikt wanneer in het buitenland goederen of diensten worden aangekocht die bij de douane niet zijn belast. In deze gevallen is de exporterende verkoper vrijgesteld van BTW, terwijl de importerende koper wordt belast tegen het lokale tarief en dit eventueel kan aftrekken. Daarnaast zijn er nog andere gevallen van aankopen in het buitenland die onder de verleggingsregeling vallen en elk land voorziet in zijn belastingwetgeving in verschillende situaties. Bij de boeking van BTW met de verleggingsregeling:

 • De transactie moet worden opgenomen zodat deze resulteert in verplichte BTW.
 • Als de BTW aftrekbaar is met het aftrekbare gedeelte van de BTW ook worden geboekt.

Software vereisten

De mogelijkheid om de transactie onder de verleggingsregeling, de belastingplicht en de BTW-terugvordering op één enkele rij te boeken, is beschikbaar in Banana Accounting Plus.

Verleggingsregeling met alleen BTW verplichting

Als u belasting moet betalen over de aankoop van goederen of diensten, maar niet de mogelijkheid heeft om de BTW af te trekken:

 • Geef de BTW code aan die bij de transactie hoort.

De verplichting met de verleggingsregeling zonder aftrek wordt over het algemeen gebruikt in het geval dat men profiteert van een vaste-kostenregeling of wanneer het soort uitgave niet aftrekbaar wordt geacht.

Verleggingsregeling met BTW verplichting en BTW teruggave

Als het verplichte BTW bedrag gelijk is aan dat van de aftrekbare BTW kan de verlegging worden geboekt op een enkele rij door zowel de code voor de verplichte BTW als de code voor de aftrekbare BTW te gebruiken.

 • U gebruikt gedefinieerde BTW codes en het is niet nodig de BTW tabel aan te passen.
 • Voer in de regel met de verleggingsregeling BTW de twee gedefinieerde BTW codes in de kolom BTW code in, gescheiden door een dubbele punt ":".
 • De twee BTW-codes moeten complementair zijn om het saldo te kunnen verrekenen.
  • Een van de twee codes moet ingesteld zijn voor verplichte BTW en de andere voor aftrekbare BTW.
  • Het BTW percentage en alle andere parameters voor de berekening moeten identiek zijn.
  • Als de BTW codes niet dezelfde parameters hebben wordt een foutmelding gegeven.
 • De volgorde van de codes is niet van belang, u kunt de een of de ander als eerste invoeren.
 • Bij het herstellen van een boeking moet de eerste BTW code worden voorafgegaan door een minteken "-".
  Een herstelboeking wordt gebruikt om een incorrecte boeking te herstellen. In dit geval worden de zelfde elementen gebruikt maar wordt de originele boeking omgekeerd:
  • De te betalen BTW code wordt geboekt als terugvorderbare BTW.
  • De terugvorderbare BTW code wordt geboekt als te betalen BTW.
 • In de BTW kolommen worden de bedragen voorafgegaan door het teken "+/-", dat betekent dat de bedragen elkaar opheffen vanwege de BTW.
 • In de balans en in het BTW overzicht zijn er aparte mutaties voor debet en credit.

Voorbeelden van transacties met verleggingsregeling

Hierna volgen enkele voorbeelden van BTW verleggingstransacties met verschuldigde en terugvorderbare BTW:

 • Boekingen inclusief en exclusief BTW.
 • Herstelboekingen met BTW codes voorafgegaan door het minteken "-".

Voorbeelden van boekingen met verschuldigde en terugvorderbare BTW

Verleggingsregeling met een rekening in vreemde valuta

Wanneer de factuur in een valuta is die anders is dan de valuta van de boekhouding moet de boeking uitgevoerd worden over twee regels:

 • de factuur in vreemde valuta wordt ingevoerd in de eerste regel
 • in de tweede regel wordt de verschuldigde en terugvorderbare BTW geboekt met het bedrag in de valuta van de boekhouding.

Voorbeeld transactie van verschuldigde BTW en BTW-aftrek in vreemde valuta

Verlegging met verschillende BTW percentages

Wanneer er verschillende percentages gebruikt moeten worden in de verschuldigde en aftrekbare BTW, of als de BTW gedeeltelijk teruggevorderd kan worden, moet de transactie over meerdere regels ingevoerd worden:

 • In de eerste regel wordt de code voor de verschuldigde BTW ingevoerd.
 • In een andere regel wordt de code voor de terugvorderbare BTW ingevoerd.

Voorbeeld transactie verschillende percentages, op twee regels

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email