Theorie

Documentatie •
In dit artikel

BTW (Belasting Toegevoegde Waarde) is een belasting die voor rekening komt van de consument. Iedere BTW-plichtige moet de belasting berekenen en periodiek afdragen aan de Belastingdienst.

Ieder land heeft zijn eigen BTW tarieven die worden vastgesteld in verschillende percentages afhankelijk van het soort goederen of diensten. Bepaalde goederen en diensten zijn vrijgesteld of uitgesloten.

De percentages variëren al naar gelang de financiële behoefte van het land: Daarom kunnen er in de loop der jaren veranderingen optreden.

BTW tarief

In deze uitleg gebruiken we de volgende percentages om de berekeningen duidelijker te maken:

  • 10 % normaal tarief
  • 5% laag tarief
  • 0% uitgesloten of vrijgestelde transacties

BTW berekening

Netto prijs x BTW percentage / 100 = BTW bedrag

Voorbeeld:
Netto prijs 300
BTW tarief 10%
BTW bedrag = 300 x 10 / 100 = 30
 

Bruto prijs berekening

Netto prijs + BTW bedrag = Bruto prijs

Voorbeeld:
300 + 30 =  330

Soms is het brutobedrag bekend en moeten de netto- en BTW-bedragen worden gevonden.

Netto prijs berekening

Bruto prijs / (100 + BTW tarief) x 100 = Netto prijs

Voorbeeld:
330 / (100 + 10) x 100 = 300

De nettoprijs vormt de kosten (aankoop) of de opbrengsten (verkoop) van de onderneming.

BTW bedrag berekening

Bruto prijs - Netto prijs = BTW bedrag

Voorbeeld:
330 - 300 = 30

of

330 - [330 / (100 + 10) x 100] = 30

Het BTW-bedrag vormt het debetbedrag (verkopen) of het creditbedrag (aankopen) voor van de belastingdienst.

BTW percentage berekening

BTW bedrag / Netto bedrag x 100  = BTW percentage

Voorbeeld:
30 / 300 x 100 = 10%

Een ander voorbeeld:

20 / 400 x 100 = 5%

Deze rekenmethode wordt gebruikt wanneer het percentage niet bekend is.
 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email