Tabel BTW Codes

Documentatie •
In dit artikel

Met de instellingen in de tabel BTW codes kunt u alle parameters voor BTW beheer definiëren. Er zijn de volgende instellingen:

 • Verschuldigde of verhaalbare BTW
 • Transactie bedrag geregistreerd als netto, bruto of BTW bedrag als 100% (BTW betaald aan de douane)
 • BTW tarieven die van toepassing zijn
 • De rekening waarin de BTW geboekt moet worden
 • Speciale afronding voor iedere code
 • Methode voor het groeperen en voor het berekenen van de totalen.

De BTW-codes tabel heeft een weergave Basis en een weergave Compleet. Het verschil tussen de twee is dat de weergave Compleet diverse kolommen weergeeft die niet beschikbaar zijn en de weergave Basis.

Berekeningsmethode

De parameters aangegeven in de BTW-codes tabel worden gebruikt om de BTW van de individuele transacties te berekenen. De parameters vastgelegd in de BTW-codes tabel kunnen niet worden veranderd in de transacties. Op deze manier wordt gegarandeerd dat de BTW berekeningen correct zijn en eenduidig.

Let op: wanneer de waarde van een BTW code, die al gebruikt is in transacties, wordt veranderd worden de veranderingen nog niet meteen doorgevoerd; in dit geval is het nodig het Boekhouding controleren commando uit te voeren (menu ActiesBoekhouding controleren... ). Wanneer de BTW-codes tabel wordt veranderd vraagt het programma aan de gebruiker, d.m.v. melding in het Info venster, een complete herberekening te doen als voorzorg.

Voorbeeld tabel BTW-codes

Gedetailleerde beschrijving van de kolommen

Voer de volgende gegevens in de volgende kolommen in:

 • Groep: een code of getal dat de groep waartoe de code hoort identificeert.
 • BTW code:
  • Gewone BTW codes
   De code om de BTW code te identificeren en weer te geven in de transacties.
  • Codes voorafgegaan door een dubbele punt ":"
   Dit zijn geen echte BTW codes. Deze worden gebruikt in de transactietabel om BTW gevallen met meer detail te specificeren (bijvoorbeeld in BTW-registratie met omgekeerde heffing; twee BTW codes worden tegelijk gebruikt, gescheiden door ":", zodat het programma het te betalen en te ontvangen BTW bedrag kan berekenen).
 • Beschrijving: een tekst voor de beschrijving van de BTW code of de groep.
 • Uitschakelen:
  Hiermee kunt u BTW codes die niet worden gebruikt uitschakelen. Vergemakkelijkt het invoeren van gegevens in de transactietabel.
  • 1 - de BTW code wordt niet weergegeven in de automatisch-aanvullen-lijst (Transactietabel), maar nog wel kan worden gebruikt.
  • 2 - de BTW code wordt niet weergegeven in de automatisch-aanvullen-lijst en niet kan worden gebruikt.
 • Optellen in: afkorting of getal van de groep waarin de rij die bij een code hoort moet worden opgeteld.
 • Gr1: deze kolom wordt gebruikt voor specifieke groeperingen.
  De afbeelding laat de groepering zien voor de bedragen van de Zwitserse BTW teruggave.
 • Gr2: code voor extra groeperingen.
 • Verschuldigde BTW:
  Als het woord Ja wordt ingevoerd betekent dit dat de BTW afgedragen moet worden (aan de staat verschuldigd is).
  Als de cel leeg wordt gelaten betekent dit dat de BTW verhaalbaar is (teruggevraagd kan worden).
 • BTW Bedragtype: geeft aan hoe de software het transactiebedrag interpreteert:
  • 0 (of lege cel) met BTW (het transactiebedrag wordt beschouwd als inclusief BTW).
  • 1 = zonder BTW (het transactiebedrag wordt beschouwd als exclusief BTW).
  • 2 = BTW bedrag (het transactiebedrag wordt beschouwd als het BTW bedrag).
   Bedragtype 2 wordt met name gebruikt om de op de factuur van de expediteur betaalde of gedebiteerde douane-BTW te verantwoorden. Meer details over de opname vindt u op deze pagina: Ent ering VAT at customs for import (pagina in het Engels).
 • % BTW: het BTW percentage.
 • BTW% op bruto: wordt gewoonlijk leeg gelaten. In speciale gevallen moet het woord "Ja" worden ingevoerd als het BTW percentage moet worden toegepast op het brutobedrag (inclusief BTW) en niet op het belastbare bedrag.
 • % Vrijgesteld: als het niet mogelijk is 100% in mindering te brengen voor een BTW code voer dan hier het niet in mindering te brengen percentage in (bijvoorbeeld 50%).
 • BTW% op bruto: is over het algemeen leeg. Het woord "Ja" moet alleen worden ingevoerd als het BTW percentage toegepast moet worden op het bruto bedrag (inclusief BTW) en niet op het belastbare bedrag (bijvoorbeeld voor vlak tax regelingen).
 • BTW rekening: de rekening waarop de berekende BTW automatisch wordt geboekt.
  In Bestands- en boekhoudingseigenschappen (menu Bestand) kan een rekening, die wordt gebruikt als BTW rekening, worden gedefinieerd.
 • Afronden Min.: minimum waarde voor afronding. Als deze wordt leeg gelaten wordt de afronding aangegeven in de basis gegevens van de boekhouding gebruikt.
 • Niet waarschuwen: er zijn speciale transacties die het programma zou kunnen interpreteren als een vergissing maar die in werkelijkheid correct zijn. Voer "Ja" in voor de BTW code waar dit om gaat om te voorkomen dat de software foutmeldingen geeft.

Wanneer de transacties met BTW worden ingevoerd door de BTW code in de BTW-code kolom toe te passen berekent de software automatisch alle bedragen die betrekking hebben op de BTW en boekt deze op de BTW rekening.

Hercontrole van het boekhoudbestand

Wanneer het programma het boekhoudbestand controleert, als de transacties niet zijn geblokkeerd, herlaadt het de BTW parameters die toegekend zijn aan iedere BTW code. Wanneer een BTW code instelling is veranderd wordt met deze verandering rekening gehouden in de overeenkomstige transactiekolommen (die niet door de gebruiker veranderd kunnen worden).

Daarom stelt het programma voor een volledige hercontrole te doen wanneer de BTW tabel veranderd wordt.

Een nieuw percentage toevoegen

Wanneer een nieuw percentage wordt toegevoegd moet dit in een nieuwe rij gebeuren; voer in de nieuwe rij de gegevens van de nieuwe BTW code met het nieuwe percentage in er daarbij op lettend dat de correcte groepering ingevoerd wordt.
Verander geen code die al is ingevoerd in de transacties.

BTW-codes voor in het buitenland geleverde producten en diensten

Het is mogelijk in de BTW codes tabel aparte groepen in te stellen, BTW codes voor het leveren van producten en diensten in het buitenland, met specifieke tarieven voor het land waarin men actief is en waarvoor ook BTW aan het buitenland verschuldigd is.

De overeenkomstige BTW code wordt ingesteld voor ieder land, opgeteld in zijn eigen groep of in een totalisatiegroep die betrekking heeft op de BTW die betaald moet worden aan  het buitenland.

Om de bedragen te bekijken die betaald moeten worden gaat u naar het menu Rapporten → BTW overzicht... en kiest u de specifieke code voor het land of de totalisatiegroep die betrekking heeft op de BTW die betaald moet worden aan  het buitenland.

Het is niet mogelijk BTW opgaven in het buitenland elektronisch te doen.

Eigen groepen

Door groepen aan te maken met meerdere totalen kan de gebruiker de totalen verkrijgen die nodig zijn voor de BTW aangifte.
Door in het BTW rapport de optie Eigen groeperingsschema gebruiken te activeren berekent de software de totalen precies zoals aangegeven in de volgorde van de aangegeven groepen in de BTW-codes tabel.
De groepen worden gebruikt om de totalen van groepen transacties te verkrijgen, bijvoorbeeld de totalen voor alle export- of importtransacties.

Gerelateerd documenten: 

 

help_id
accounting::vatcodes
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email