Documentatie Timesheet voor werknemers die per uur worden betaald

In dit artikel

Time Sheet is ideaal voor werknemers die een contract hebben voor betaling per uur zonder een overeengekomen aantal uren.
Nadat de tijden of gewerkte uren zijn aangeven kunt u met het programma een direct overzicht krijgen van uw situatie.
Het maandoverzicht dat u aan uw werkgever kunt overhandigen is compleet en komt overeen met wettelijke eisen.

Zie de Hoe een Timesheet beginnen pagina voor een uitgebreide uitleg van de functies ervan.

Methodes om uw uren te beheren

Met Time sheet kunt u verschillende methodes voor gegevensverzameling gebruiken dankzij de diverse vooringestelde kolommen in de tabel Journaal. Afhankelijk van wat u wilt kunt u kolommen die u nodig heeft zichtbaar maken en kolommen die u niet nodig heeft verbergen.

 • Systematisch registreren.
  Voer de begin- en eindtijden van het werk in en het programma berekent de gewerkte uren. Via menu GegevensKolommen instellen... kunt u de kolommen Start1-Stop1, Start2-Stop2, ... , Start5-Stop5 laten weergeven. In deze kolommen voert u de begin- en eindtijden in.
 • Eenvoudig registreren.
  Geeft de gewerkte uren in een dag aan.
  Via menu GegevensKolommen instellen... kunt u de kolommen Werk1 en Werk2 laten weergeven. In deze kolommen voert u de uren in een dag gewerkt in.
 • Gemengde registratie.
  U kunt zowel de begin- en eindtijden als de gewerkte tijd invoeren.
  Geef daarvoor de Start en Stop en de Werk kolommen weer.

Het instellen van de wekelijkse werktijd

In Bestands- en boekhoudingseigenschappen... Begin geeft u de wekelijkse werktijd aan.
Geef 0 aan voor de Verschuldigde uren.

Bestandseigenschappen timesheet instellen voor werknemers betaald per uur

Verandering van werkuren gedurende het jaar

Een verandering van werktijden wordt aangegeven in de Journaal tabel in de volgende kolommen:

Werk- en feestdagen

Als u de dagen die u werkt gedurende het jaar verandert moet u de juiste code invoeren in de kolom Feestdag om de dagen dat u werkt aan te geven.

 • W1. Deze weekdag wordt altijd al een niet-werkdag beschouwd.
 • W2. Deze weekdag wordt altijd al een werkdag beschouwd.

Zie voor andere beschikbare mogelijkheden de uitleg van de kolom Feestdag.

De kolom Progressief op 0 zetten

Door de code "RP" in te voeren in de Code Verschuldigd kolom wordt de het saldo kolom Progressief op 0 teruggezet.

Afwezigheid en ziekteverlof

Voer de uren van afwezigheid voor Ziekte, Vakantie, Dienst of Overige in de gelijknamige kolommen in.

Kilometers en onkosten toevoegen

Om kilometervergoeding of onkosten te registreren die vergoed moeten worden moet een speciale kolom worden toegevoegd aan de tabel Journaal via Menu → Gegevens → Kolommen instellen... .

Als de toegevoegde kolom van het type Bedrag is telt het programma deze automatisch op in de totaal rijen.

Meer informatie.

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email