Banana Timesheet applicatie - gratis

De Banana Boekhouding Time sheet is een gratis applicatie binnen de Free Edition. Gebaseerd op tabellen maken de functies van deze applicatie een sneller beheer van vaste en flexibele werktijden mogelijk.

In Zwitserland en in de meeste andere Europese landen heeft iedere werkgever de wettelijke verplichting de werktijden van zijn personeel vast te leggen. We hebben een applicatie en modellen ontwikkeld om de gewerkte uren te beheren om aan deze wettelijke eis te voldoen.

Als u onmiddellijk wilt beginnen kunt u een van de voor-ingestelde modellen gebruiken die gemakkelijk personaliseerbaar zijn en aan te passen aan elke werktijd. Het programma bevat twee soorten urenregistratiebestanden:

  1. Eenvoudige registraties    - de dagelijks gewerkte uren worden aangegeven.
  2. Systematische registraties  - begin- en eindtijden van het werk worden aangegeven.

Met Time sheet beheert u:

  • Gewerkte uren.
  • Overwerk uren.
  • Voorziene uren.
  • Reizen en vergoedingen.
  • Afwezigheid, vakantie en verlof.
  • Verschillen tussen geplande en gewerkte uren.
  • Overdracht van gegevens naar het volgende jaar (teveel aan vakantiedagen en onbetaalde tijd).
  • Afdrukken van maandelijkse en jaarlijkse overzichten.

Om Time sheet te kunnen gebruiken moet u het Time sheet bestand instellen:

foglio ore anteprima  

foglio ore passo 1

 

Kop

De Time sheet koptekst wordt gehaald uit de teksten die ingevoerd zijn in
Bestand
Bestands- en boekhoudingseigenschappen Time sheet

foglio ore passo 2

 

Werktijden schema

U kunt u werkuren plannen door de overzichten van het vorig jaar in te voeren, werkdagen, vakanties en verschuldigde werkuren met

Bestand → Bestands- en boekhoudingseigenschappen → Begin

stampa fattue passo 3

 

Datums, vakanties en feestdagen

U kunt de periode definiëren en de vakantie- en vrije dagen aanpassen. Gebruik de
kolom Feestdag van tabel Journaal van Time sheet

foglio ore passo 4

 

Time sheet gegevens

Voer de Time sheet gegevens in waarbij u uw werkuren en afwezigheid vastlegt en plan uw vakantie. Gebruik de Journaaltabel van Time sheet om uw gegevens in te voeren.

foglio ore passo 5

 

Controle

Houd het overzicht over de totalen en saldi van gewerkte uren, verschuldigde betaling, verlofdagen en vakantie.

Help us improve the documentation

We welcome feedback on how to improve this page.

Tell us what theme needs a better explanation or how to clarify a topic.

Share this article: Twitter | Facebook | Email