Bestandseigenschappen - Begin

In dit artikel

Stel uw gegevens in via Bestands- en boekhoudingseigenschappen... van het menu Bestand in het tabblad Begin.

In het tabblad Begin kunt u de startgegevens voor werktijden en vakantie opgeven.

Uren worden beschouwd als uren en minuten.
Door het invoeren van het aantal voorafgegaan door het "<" o ">" teken, beschouwt het programma het als een decimale waarde en zet het om in uren en minuten.
"<8,2" wordt omgerekend naar "8:12".

Overbrengen

De beginwaardes van de periode of van het vorige jaar worden overgebracht:

 • Gewerkte uren
  Voer het totaal in van de uren van de vorige periode of het voorgaande jaar (bijvoorbeeld extra gewerkte uren die nog niet betaald zijn of nog niet gerekend als vakantie).
  Deze uren worden meegerekend in de regel Overbrengen van de tabel Journaal.
 • Uren vakantie
  Voer de niet opgenomen vakantieuren in van vorig jaar.
  Deze worden getoond de regel Overbrengen, in de kolom Vakantie, van de tabel Journaal.

Verschuldigde uren en wekelijkse feestdagen.

Voer uw wekelijkse gegevens in.

 • Verschuldigde uren
  Voer de werktijden voor de weekdagen in.
  In ons voorbeeld wordt een flexibel rooster voor part-time werk weergegeven.
  • Het programma geeft automatisch het totaal van de wekelijkse uren weer.
  • De vooraf vastgestelde werktijden worden automatisch vastgelegd in de kolom Verschuldigd van de tabel Journaal.
  • Als u een exact aantal uren per week wilt bereiken, pas dan de tijd voor de verschillende dagen aan totdat u het gewenste totaal bereikt.
 • Feestdagen
  Bepaal voor jezelf de dag die wordt beschouwd als een werkdag, niet als een werkdag of een feestdag.
  Als een dag over het algemeen wordt beschouwd als een "feestdag", maar waarop je wel moet werken, moet je "werkdag" invullen.
  De waarde wordt gerapporteerd in de tabel Journaal, kolom Feestdag.

 

help_id
FTimesheetTabDatiStart

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email